NÄRVAROPODDEN

En samlande kraft mot tankarnas terrorism.

Tillsammans med andra som arbetar för ökad medvetenhet och närvaro undersöker jag sätt att bekämpa tankarnas terrorism.

Lyssna – och slappna av in i kampen.

Bengt Renander

Skärmavbild 2021-04-10 kl. 09.36.04

Från kommentarer på iTunes.

20 april, 2024

#099 Livet

Ett samtal med Anna Kåver leg psykolog och författare, aktuell med boken Med livet i behåll. Om åldrandes frihet och förluster. Vi pratar om meningen med livet, om skillnaden mellan att förstå och mäta tillvaron eller att uppleva den, att närvaro är ett naturligt tillstånd, att åldrande pågår i hela livet, att känna sig nöjd med livet, om hur jag har det och hur jag tar det, acceptans som startpunkt för handling, om att dansa med verkligheten där verkligheten för och jag följer, att ta tillvara på varje dag, om världen blir bättre eller sämre, värdet av nyfikenhet och humor, att åldrande kan innebära frihet, fåfänga som positiv drivkraft, om hur man kan förhålla sig till döden och – om färden mellan himmel och helvete.

27 februari, 2024

#098 Mognad

Ett samtal med Erik Waesterberg, ledarutvecklare och coach, aktuell med boken Moget Ledarskap om att en mogen människa alltid har ett val, hur egots rädsla tar oss bort från vår visdom, att vi inte ser världen som den är, att kunna skifta perspektiv och att bli bra på att förstå, att mognad inte sker automatiskt för människor, om smärta som startpunkt för en mognadsprocess, att den del av mig som ser att jag inte är klok är klok, att våra rädslor är förlegade, att mognad innebär att sluta identifiera sig med sitt ego, att människor på olika mognadsnivåer har olika bilder av hur världen fungerar, att omoget beteende leder till smärta, att använda egots motstånd som näring till sin utveckling och – om att ha en drönare ovanför huvudet.

Vill du få kontakt med Erik så får du det enklast via hans hemsida.

26 november, 2023

#097 Verkligheten

Ett samtal med Karolina Enquist Källgren, docent i idéhistoria. Vi pratar om verkligheten som något vi kan uppfatta olika, om verkligheten som den kan beskrivas av vetenskapen, om hur kvantfysiken kom att ifrågasätta vår bild av verkligheten, om relationen mellan del av verkligheten som skapas i mig och den del som finns där utanför mig, om hur frågor om verkligheten leder till moraliska och politiska frågor, om närvaro och frånvaro, om vad meditation kan vara bra för, om att kommunikation är en förutsättning för objektivitet, om kvantfysiken kan säga något om mänskligt beteende – och om tankar hörs som en röst i huvudet.

26 oktober, 2023

#096 Mänskligt

Ett samtal om att vara människa med författaren Lena Andersson, aktuell med boken Studie i mänskligt beteende. Vi pratar om att vara en kropp eller ha en kropp, om vad som är föränderligt och beständigt i oss, om svårigheten i att förstå något så komplext som människan, om fri vilja, om man skulle vilja byta med en fågel, om att vi är dömda att förbättra, om att vårt tänkande är detsamma som för tusentals år sedan, om att vi kan må bättre, om att se igenom tankarnas illusion, om att ta reda på vem man egentligen är, om balansen mellan att hävda sig och underordna sig, om att vägen till helvetet är stensatt av välvilja, om förlåtelse, om att skapa ett samhälle där det är lätt att odla sina goda sidor, om rädsla som ondskans rot, om nyfikenhet, om bristen på närvaro, om att vila i närvaro, om lycklig kärlek, om rädslan för att bli avvisad, om att vara naken tillsammans, om att vi är sårbara när vi berättar sanningen, om modet att med viljan övervinna sin rädsla och om delfiner är intelligentare än människor.

8 juli, 2023

#095 Misstag

Ett samtal med Elin Wesslander, leg psykolog, psykoterapeut och författare till boken Terapeutens misstag, om att det är ofrånkomligt att göra misstag, om att vi förmodligen inte vet om de flesta misstag vi gjort, om värdet av att skapa en miljö där vi kan prata om våra misstag, om att det kan vara svårt att veta vad som är misstag och inte, om att misstag definieras av mottagaren, om när rädslan för att göra misstag i sig blir ett misstag, om personlig utveckling som en resa in i okända, om att utveckling ligger på andra sidan rädslan, om misstag som inte går att rätta till, om att misstag kan vara en bra lärare, om att förhålla sig kärleksfullt till de misstag man gjort, om att misstag görs av människor med goda intentioner, om varför terapeuter inte blir bättre av utbildning och erfarenhet, om att inte identifiera sig med sina tankar och känslor, om närvaro som kanske den viktigaste förmågan i utveckling och – jag berättar om ett av mina mest pinsamma misstag.

Vil du komma i kontakt med Elin eller köpa hennes bok Terapeutens misstag kan du göra det via hennes hemsida.

8 maj, 2023

#094 Andlighet

Ett samtal med med Pehr Granqvist, som är professor i utvecklingspsykologi med inriktning på anknytningsforskning. Han är också författare, aktuell med boken Tryggare kan ingen vara? Vi pratar om anknytningens evolutionära funktion, vad som kännetecknar trygg och otrygg anknytning, om organiserad och desorganiserad anknytning, om undvikande och ambivalent anknytning, om att man kan gå från en otrygg till trygg anknytning som vuxen, om andlighet som upplevelsen om att stå i kontakt med något större än sig själv, om andlighet som något man kan, men inte måste, ge religösa tolkningar, om att ett andligt uppvaknande innebär att man vaknar ur tankarnas drömvärld, om värdet av att kunna bevittna sina tankar och känslor, om hundar som andliga förebilder, om utmaningen i att vara en apa som kan tänka, om tänkandets evolutionära för- och nackdelar, om skillnaden mellan andlighet och religion, om att kunna vila i att inte veta, om hur anknytningsmönstret påverkar hur man förhåller sig till andlighet, om missbruk som ett svar på andlig nöd, om hur anknytningen påverkar droganvändning, om forskning kring psykedeliska behandlingar, om att ett andligt uppvaknande kan vara lösningen på många mänskliga problem, om hur välfärdssystemet kan fylla vårt andliga behov och – om att ha en traktor som sin högre makt.

Vill du veta mer om Pehr eller komma i kontakt med honom kan du göra det via hans hemsida.

4 december, 2022

#093 Gränser

Ett samtal med Åsa Kruse, psykolog, psykoterapeut och författare till boken Att sätta gränser. Vi pratar om gränssättning kring vad andra får göra med mig, vad jag får göra med andra och vad jag får göra med mig, om att låta bli att välja också är ett val, om att sätta gränser som förälder, om att vi lever i en gränslös kultur, om att gränser skapar trygghet, om skuldkänslor när man sätter gränser, om vilket ansvar vi har för egna och andras känslor, om perfektionism, om att hitta balanspunkten där gränsen går, om vågdalen i utvecklingsprocesser, om att lära barn att känna känslor, om radikal acceptans, om förmågan att förstå hur jag uppfattas av andra – och om gränslös dejting.

26 oktober, 2022

#092 Förnuft

Ett samtal med Christer Sturmark, förlagschef för facklitteraturförlaget Fri Tanke och författare, aktuell med boken Konsten att tänka klart. Vi pratar om att förnuft består av rationalitet och klokhet, om hur ett rationellt resonemang kan se ut, om att förnuft innehåller kärlek, om strävan att verka god i stället för att göra gott, om att en förnuftig handling leder mot mitt mål, om att jag inte ser världen som den är utan som jag är, om att vi är dåliga på att bedöma sannolikheter, om att vi är gärna hittar en berättelse som skapar mening av en slump, om förankringseffekten och beslutsblindhet, om att det är bra att veta att man är lättmanipulerad, om att rädslan drar oss från förnuftet, om meditation som en väg till den förnuftiga delen, om missuppfattningar kring den vetenskapliga metoden, om konspirationsteorier, om sekulär humanism och – om vad det innebär att vara öppen.

Om du vill läsa mer om boken Konsten att tänka klart eller komma i kontakt med Christer kan du göra det via Fri Tankes hemsida.

3 oktober, 2022

#091 Kvinnligt

Ett samtal med Annki Warberg Landahl, som arbetar med personlig utveckling, som yogalärare och som ledare av kvinnogrupper. Vi pratar bland annat om att lysa upp sitt inre mörker, om likheter och skillnader mellan män och kvinnor, om maskulint och feminint, om livmodern, om vad som kan vara sexuellt attraktivt för en kvinna, om den viktiga balansen mellan görande och varande, om att kunna njuta av livet, om vem man är när man inte presterar, om styrkan i att vara autentisk, om att det inte är farligt att känna, om vad som kan hända när två balanserade människor möts och – om att vara i kontakt med livets flöde i stället för att vara avstängd.

Vill du veta mer om Annkis arbete eller komma i kontakt med henne kan du göra det via hennes hemsida.

30 augusti, 2022

#090 Känslofällan

Ett samtal med Siri Helle, legitimerad psykolog och författare och aktuell med boken Känslofällan, ta makten över dina tankar känslor och ditt beteende. Vi pratar om om svårigheten med att vara en apa som kan tänka, om att känslor som kommer från tankar och känslor som kommer från något som händer här och nu känns likadant, om att ändra sitt beteende som sätt att ändra sina tankar och känslor, om att rädslan ofta inte står i proportion till faran, om att det alltid är bra att veta vad man känner men inte alltid bra att följa känslan, om att kuna agera från sitt förnuft i stället för att reagera från sina känslor, om att en förnuftig handling är en som leder mot mitt mål, om att lyckan inte finns utanför oss i framtiden utan i oss nu – gömd under en bråte av rädslor, om att vi har en tendens att iscensätta våra rädslor, om att reaktioner ofta kommer från känslan av rädsla, om hur man kan hantera svartsjuka, om att bli fri från tvångstankar – och om att svälta ut monstret i huvudet och att ge det en rolig röst.

Om du vill veta mer om Siri, hennes bok Känslofällan, ta makten över dina tankar känslor och ditt beteende eller komma i kontakt med henne kan du göra det via hennes hemsida.

8 mars, 2022

#089 Skriv

Ett samtal med Maria Bom, sjuksköterska, bibliotekarie, biblioterapeut och aktuell med boken Skriva sig fri. Biblioterapi i praktiken. Vi pratar om att skriva för att bearbeta det man varit med om och för att hitta sin väg framåt, om att skrivarprocessen är viktigare och mer intressant än resultatet, om att använda skrivande som stöd för att fatta beslut, om skrivande som ett effektivt och elegant sätt att komma i kontakt med sig själv, om forskning kring skrivandes positiva terapeutiska effekter, om dagbok som terapi för barn och unga, om att skriva om att skada sig själv i stället för att göra det, om flödesskrivande som meditation, om poesi som intellektets försök att beskriva en upplevelse, om att skriva ned en drömbild av hur man vill att framtiden ska bli, om att nuet är en plats att vila på och – om att skriva ned sin smärtkropps meny.

Om du vill veta mer om Marias arbete eller komma i kontakt med henne kan du göra det via hennes hemsida.

6 oktober, 2021

#088 Möten

Ett samtal med Kattis Ahlström, journalist och programledare och medförfattare till boken Konsten att mötas, om att närvaro är mötets fundament, om hur stelt mötet blir om man är rädd, om vad som kan hända i mellanrum, om att uppleva i varandra i stället för att tänka om varandra, om att det finns många olika sätt att mötas på, om att vårt förhållande till ögonkontakt är dubbelt, om man kan ha ett möte via sms, om att möta den andra där hon är, om skönheten i att mötas utan språk, om att mötas med musik som röst, om ett möte som ett konstverk vi skapar tillsammans, om att bekräfta varandras mänsklighet i korta möten, om att vara uppmärksam på vad man kan hjälpa andra med, om att ett möte blir vad vi gör det till, om vad gör vi med det faktum att vi är olika, om att ha det goda samtalet eller använda våld och – om att titta inåt och möta sig själv.

Om du vill veta mer om Kattis eller komma i kontakt med henne kan du göra det via hennes hemsida.

1 september, 2021

#087 Vänskap

Ett samtal med Daniel Ek, psykolog och medförfattare till boken Länge leve vänner, om vänskap som en relation som eftersträvar och rymmer sanning, om att möta varandra där vi är sårbara, om hur vi kan läka genom relationer, om vår strävan efter att verka vara över medel och normala, om att ta av sig masken och mötas nakna, om att inte veta leder till det mest intima, om tre nivåer av samtal: informerande, personligt och relationellt, om att vara ödmjuk i värdighet i stället för att vara uppblåst eller kollapsa, om att växla mellan att vara lärare och elev, om att träna sitt intellektuella fotarbete så att man kan förstå andra, om man bör berätta för sin vän att hens partner varit otrogen, om ordlös vänskap, om man kan vara vän med en hund, om att kunna vara tysta tillsammans och – hur jag och Daniel genom att öppna oss och säga sanningen blir vänner mitt under inspelningen.

Om du vill komma i kontakt med Daniel eller veta mer om vänskapslabbet kan du göra det via deras hemsida.

Närvaropoddens lyssnare får köpa den nya boken Länge leve vänner till rabatterat pris, 189 kr. Gå in via den här länken och ange rabattkoden ”Vänner”.

12 augusti, 2021

#086 Innerview

A conversation with Kevin James, musician and leader of Chanting Circles. We talk about to stop the fight and give your gift, about what presence is, about cleaning the mind, about the need of distracting yourself, about the intimate connection between acceptance and love, about letting go and not knowing, about how love and the self seems to be different facets of the same thing, about finding a way to think that serves you, about how to take the power out of the bullshit thoughts, about the healing in music, about how presence takes away boredom, about how we create ourself and our world by thinking, about cleaning the mind of junk, about choosing faith, about growing as a human being, about creating a character for your crazy thoughts and – about the serious importance of humor.

If you want to know more about Kevin, know where his next chanting circle will be, listen to his music or come in contact with him, visit his website.

13 juli, 2021

#085 Lek

Ett samtal med Torsten Grind, konstnär och processledare inom lek, hantverk och samtal. Vi pratar om att våga släppa kontrollen och lämna över sig till nuet, om det märkvärdiga i att ordet lek finns i ordet kärlek, om att leka med någon som är blind, stum och döv, om att vara en nyfiken nybörjare, om att uppleva livet i stället för att tänka om det, om att sluta tro på rösten i huvudet, om att det nästan alltid är ett fint ögonblick, om att avveckla det yttre och utveckla det inre, om att dö tacksam, om lusten att skapa för sin egen skull, om att sluta sin livscirkel och bli invald i de vises råd, om livsresan som ett sökande efter sig själv, om att att det står ok på dörren in till nuet, om friheten i att tillåta att det blir fel, om när det inte går att vara närvarande, om närvaro som hjälpsamt för andra, om att komma i kontakt med sin intuitiva intelligens, om att tillåta sig att vara ofullständig i mötet med andra och – om att det ofta finns en glimt i ögat på den som är närvarande.

Vill du veta mer om lek finns här en länk till primärleks hemsida. Kontakta mig så får du Torstens mailadress.

15 juni, 2021

#084 Ätstörningar

Ett samtal med Marja Norlin, terapeut med inriktning på högkänslighet och ätstörningar, om att det är oerhört vanligt att äta på ett sätt som får negativa konsekvenser, om att skaffa sig kontroll i livet genom att kontrollera ätandet, om att känsloreglera genom ätande, om att identifiera sig med den som inte äter, om att vara främmande för sina egna tankar och känslor, om att lära sig att skilja på tankar, känslor och fysiska förnimmelser, om när strategin för att minska smärtan ökar den, om att lyssna på en människa på ett sätt hon inte kan lyssna på sig själv, om att man inte är sin sjukdom man har den, om att flytta beslutsfattandet i livet från den delen som inte är klok till den delen som är det, om det förnuftiga i att inte tro på sina tankar, om befrielsen i att kunna vara med det som är, om när verkligheten kommer och förstör ens idéer om hur det ska vara, om att man behöver känna det man känner för att utvecklas, om att ta hjälp och – om att det står ”ok” på dörren till nuet.

Marja håller på att färdigställa sin hemsida och när den är klar lägger jag ut en länk här.

24 maj, 2021

#083 Metatänkande

Ett samtal med Göran Parment, specialist i klinisk psykologi och psykoterapeut, om att se tankar som mentala händelser i sinnet och inte verklighet, om att en mogen människa alltid har ett val, om att vi oroar oss mindre när vi använder vårt förnuft, om att det svåraste i livet är tankarna kring livet, om att smärta gånger motstånd är lika med lidande, om KAS – repetitivt negativt tänkande, om oro över dåliga saker som kan hända, om ältande kring varför saker hänt, om att söka hot och faror runt om sig och i sig, om att fokusera på sin egen smärta, om att försöka lindra sin rädsla  med sådant som ökar rädslan, om att det jag ger energi i mig växer, om att utmana sitt förhållande till oro, om att släppa frågan ”Varför?”, om att inse att man inte måste oroa sig, om triggertankar och negativa automatiska tankar, om att uppleva världen i stället för att intressera sig för sina tankar, om att vi kan välja var vi ska rikta vår uppmärksamhet, om att vi många gånger tänker utan att det behövs och – om att man aldrig kan veta om man oroar sig för rätt saker. 

Här är Görans hemsida. Och här hittar du Föreningen Metakognitiv terapi i Sveriges hemsida.

30 april, 2021

#082 Lyckointervju

Agnes Sjöström från Lyckopodden intervjuar mig om vad lycka är för mig och hur man kan uppnå den. Jag pratar om att sträva efter harmoni i stället för lycka, om lyckan i att det är som jag vill att det ska vara och om det svårfångade och obeständiga i den lyckan, om att ge upp kampen mot verkligheten, om att frigöra energi till att bli handlingskraftig i verkligheten, om hur våra rädslor och begär drar oss från lycka, om närvaro som förmågan att ha uppmärksamheten i det innevarande ögonblicket, om att uppleva nuet i stället för att tänka på det, om hur man kan träna upp sin närvaro, om det fruktlösa i att söka efter lyckan utanför sig i framtiden, om visdomen i sinnesrobönen, om att allt som går att bruka går att missbruka, om hur man kan utveckla sin närvaro, om att se igenom tankarnas illusion, om att det inte är lätt att vara människa så vi behöver vara uppmärksamma och använda vårt förstånd och – om att äta kanelbullar när man äter kanelbullar.

Om du vill veta mer om Lyckopodden eller höra andra avsnitt kan du göra det via deras via deras hemsida.

17 april, 2021

#081 Tillit

Ett samtal med Maria Wiwe, psykolog, psykoterapeut, handledare och författare till boken Vi måste prata om epistemisk tillit om vad som gör att andra känner tillit för mig, om vad som gör att jag kan känna tillit för andra, om hur man kan återuppbygga tillit, om tillit som den viktigaste faktorn i terapeutiska behandlingar, om att närvaro skapar tillit, om varför många är rädda för psykologer, om värdet av vänlighet, om hur man knyter an vid första mötet, om värdet i att kunna vara en förebild, om tillitens betydelse för kunskapsöverföring, om att rädsla hjälper oss att överleva, om att veta utan att veta hur man vet, om att välja tillit, om att jag inte ser världen som den är utan som jag är, om att kunna sätta sig in i hur det är för någon annan, om mentalisering som skydd mot psykisk ohälsa, om närvaro som en rikedom att dela med sig av, om att våga lära känna sig själv, om att rädsla är en trixig känsla – och om hur det kan bli när man blivit anfallen av ett lejon.

Vill du komma i kontakt med Maria kan du göra det via hennes hemsida.

23 mars, 2021

#080 Tankegångar

Ett samtal med Lars Hammer, filosofisk praktiker, om stoicismen som filosofi för att minska tankarnas terrorism, om hur man bör förhålla sig till det man inte kan påverka, det man kan påverka litegrann och det man faktiskt kan påverka, om att befria sig från smärtan i att vara emot det som är, om att använda sitt förnuft och tänka rationellt, om att inte prestera inre frid, om att komma ihåg att allt passerar, om att hitta andra och förnuftigare sätt att tänka på, om att vara handlingskraftig i verkligheten i stället för destruktiv i en mardröm, om att erkänna att alla känslor jag har är mina, om att ta ansvar för sina egna känslor, om negativ visualisering, om att hålla döden nära, om att göra allt som om det vore sista gången, om att man lever någon annans drömliv, om att man lever sitt eget drömliv, om att jag endast kan veta vad som rätt för mig och om att njuta av det innevarande ögonblicket – för det är livet.

Om du vill veta mer om Lars arbete eller komma i kontakt med honom kan du göra det via hans hemsida.

9 mars, 2021

#079 Parterapi

Ett samtal med parterapeuten Daniella Gordon om utmaningen med en kärleksrelation, om att utvecklingen ligger på andra sidan rädslan, om att en kärleksrelation kräver sårbarhet, om att längtan efter kärlek också är längtan efter oss själva, om att gräset är grönare där man vattnar det, om vad kärlek kan vara, om balansen mellan frid och utveckling i en relation, om att förlora intimiteten i relationen, om att det vi kan prata om förenar oss och det vi inte kan prata om separerar oss, om relationen som en levande varelse, om hur viktig attraktionen är, om att ha en sexdag i veckan, om att skamma varandra, om att lyssna, förstå och samarbeta, om det goda lyssnandet, om värdet av struktur, om lättnaden i att uttala det outtalade, om när relationen bara blir ett praktiskt möte, om skuggan vi projicerar på andra och – om dynamiken mellan hagelstormen och sköldpaddan.

Vill du komma i kontakt med Daniella eller veta mer om hennes arbete kan du göra det via hennes hemsida.

21 februari, 2021

#078 Vanor

Ett samtal med Heidi Andersen, mindset- och meditationscoach, om hur man skaffar sig vanan att meditera varje dag, om hjärnan som en äng och vanor som stigar på den, om att det ofta är bättre att möta det man är rädd för än att undvika det, om överlevnadsmekanismer som blivit kontraproduktiva och i ställer leder mot undergång, om kraften i att vara vänlig mot sig själv, om att namnge trollet och därmed döda det, om att avstå en omedelbar belöning för en framtida vinst, om motivation, om att konstruktivt förhålla sig till det omedvetna, om att vi i liten grad råder över vad vi tänker och känner, om att vi i högre grad kan råda över vad vi säger och gör, om vanor som pågående projekt, om att ändra vanor genom att söka sig till andra som också gör det, om att stimulera den nya vanan med en belöning, om att koppla en ny vana till en gammal, om att förbereda för den nya vanan, om att göra det enkelt att utföra den nya vanan, om att visualisera sig själv med den nya vanan, om att föra journal över sin förändring och – om att en liten förändring nu med tiden växer till en stor förändring.

Om du vill veta mer om Heidis arbete eller komma i kontakt med henne kan du göra det via hennes hemsida.

7 februari, 2021

#077 The Work

Ett samtal med Karin Ulveson, handledare i The Work, om de fyra frågorna i The Work: Är tanken sann? Kan du helt säkert veta att tanken är sann? Vad händer, hur reagerar du, när du tror på tanken? Vem eller vad skulle du vara utan tanken? Vi pratar om smärtan av tanken att någon borde höra av sig, om  att det snarare är så att tankar kommer till mig än att jag tänker dem, om värdet i att formulera tankar verbalt eller i skrift, om att få kontakt med den del av mig som kan bevittna tankar utifrån, om att se vad jag vinner på mina smärtsamma tankar, om att inse att det är mitt ansvar att ta hand om mig, om att få ett val att släppa en tanke, om värdet i att kunna sätta ord på det man känner, om livet som en utbildning i vem man egentligen är, om vad som händer när jag vänder tanken till sin motsats och – om att få ett andligt uppvaknande till frukostmüslin.

Om du vill veta mer om Karins arbete eller komma i kontakt med henne kan du göra det via hennes hemsida.

24 januari, 2021

#076 Zen

Ett samtal med zenmästaren Håkan Friedel om att göra det man gör när man gör det, om att tillåta sig att vara den man är, om att titta inåt i stället för utåt, om svårigheten med att inte vara ute efter något, om att hitta det naturliga, enkla och avslappnade i sig, om att leta i mig nu i stället för utanför mig i framtiden, om att träna på att rikta uppmärksamheten från tankevärlden till upplevelsevärlden, om att försöka beskriva det som inte går att beskriva, om vad som händer när man kan ha tråkigt, om vad som händer när rädslan blir den bestämmande faktorn, om att skifta från lärarens till elevens förhållningssätt, om hur man kan använda zen i interaktionen med en dotter med kromosomstörning – och om att vara i service till råvarorna när man lagar mat.  

Om du vill veta mer om Håkans arbete eller komma i kontakt med honom så kan du göra det via hans hemsida.

11 januari, 2021

#075 Ateism

Ett samtal med David Rönnegard, doktor i filosofi och ordförande i förbundet Humanisterna, om vad ateism innebär, om att tro utan bevisning, om värdet i att söka sanningen, om att religiöst troende är ateister i förhållande till andra religioner, om att religion är mer ett socialt fenomen än ett gudomligt, om det farliga med budskap som inte får ifrågasättas, om att man inte behöver en religion för att ha en moral, om att de minst religiösa länderna har bäst socialt skyddsnät för utsatta, om Gud finns så borde han kunna bevisa att han finns, om teodicéproblemet – kan Gud kan vara både fullkomligt god och allsmäktig när det finns så mycket ondska och lidande, om argument för och emot att tillåta dödshjälp, om ignostiker som menar att så länge vi inte definierat vad vi menar mer Gud så blir frågan om Guds existens meningslös, om reinkarnation och dödsångest, om meningen med livet, om att tillvaron och livet blir mer fascinerande utan Gud, om sekulär andlighet och – om det finns grodor i Småland som är stora som elefanter.

Om du vill komma i kontakt med David eller veta mer om Humanisterna finns deras hemsida här.

29 december, 2020

#074 Trygghet

Ett samtal med Anna Ekeneld, författare till boken Tryggare i kärlek, om att ändra anknytningsmönster för att bli mer trygg, om vad anknytningsmönster är och hur de uppstår, om ”The Work” som ett givande sätt att undersöka tankar, om tvivel på att partnerns kärlek är äkta, om omättligt bekräftelsebehov, om hur man kan hantera svartsjuka, om att otrygga anknytningsmönster har en tendens att söka sig till varandra, om hur trygghet och kärlek hänger samman, om närvaro som vägen från rädsla till trygghet, om att kärlek inte är något man får från någon annan, om att vi är sårbara när vi är sanna, om tvärtom-metoden, om villighet att uppleva som sätt att minska lidande och – om att all utveckling ligger på andra sidan rädslan.

Om du vill veta mer om Annas arbete, köpa hennes bok Tryggare i kärlek eller komma i kontakt med henne kan du göra det via hennes hemsida.

6 december, 2020

#073 KBT

Ett samtal med KBT-terapeuten Manda Rydberg om hur tankar, känslor och beteende hänger ihop, om känslor som en kompass, om hur man kan ändra tankar, om värdet av metakognition, om hur man kan tillämpa KBT i praktiken, om att vi är förlorade när vi tror att tänkevärlden är verklighet, om skillnaden mellan KBT och ACT, om att vi inte kan välja situationer vi hamnar i men vi kan välja hur vi förhåller oss, om att hjärnan ogillar förändring, om inlärning som att trampa upp nya stigar på en äng, om hur man kan använda KBT för att arbeta med svartsjuka, om att våga känna obehaget man känner, om att tvättas fram i smärta – och om att det är den kloka delen av mig som ser att jag inte är klok.

Om du vill veta mer om Mandas arbete eller komma i kontakt med henne så kan du göra det via hennes hemsida.

24 november, 2020

#072 Författande

Ett samtal med författaren och lektören Catrine Tollström där vi pratar om författande som terapeutisk process, om tankarnas terroriserande berättelser, om vilka  berättelser man väljer att berätta om sig själv och andra, om hur vi kan förstå oss själva genom berättelsen, om att inte identifiera sig med sina berättelser, om att vara närvarande när man skriver, om att leva sig in i romanfigurernas upplevelser, om att göra skillnad på det privata, personliga och professionella, om att skriva en erotisk roman, om att se sina egna berättelser i huvudet som fiktiva, om livsresan som att hitta den man sant är, om värdet av att meditera, om att läsaren är medskapande, om skillnaden mellan att skriva facklitteratur och skönlitteratur, om olika sätt att skriva en roman, om att skriva synopsis och – om att stå naken på torget i allmän åsyn.

Om du vill veta mer om Catrines böcker och arbete eller komma i kontakt med henne kan du göra det via hennes hemsida.

9 november, 2020

#071 Psykiatri

Ett samtal med  psykiatern Johan Stiernstedt, som skrivit boken Den galna psykiatrin, om kärlekens läkande kraft, om vad kärlek är, om att komma i kontakt med något större än jag, om sekulär andlighet, om att psykiatrin har att lära av tolvstegsprogrammet, om hur en andlig verklighet kan se ut, om vad man kan dra för slutsatser av en nära döden upplevelse, om att vara vaken i verkligheten, om att tro på saker av god anledning, om den dramatiska ökningen av bruket av psykofarmaka som en hälsofara, om mysteriet i att vara människa, om det finns en själ och om den överlever döden, om kvantfysik säger något om andlighet och – om hur reinkarnation kan tänkas fungera.

30 oktober, 2020

#070 Alkoholism

Ett samtal med Johan Mandaric Reunanen och Roger Eriksson som producerar Alkispodden. Vi pratar om varför det är svårt att ta hjälp, om sekulär andlighet, om vad ett andligt uppvaknande kan vara, om att så förväntningar och skörda besvikelser, om att skilja på tankar, känslor och fysiska förnimmelser, om tolvstegsprogrammet, om skillnaden mellan beroende och missbruk, om när ett bruk går över i missbruk, om den fysiska allergin, den mentala besattheten och den själsliga sjukdomen, om att inte behöva förstå utan i stället uppleva, om att använda ”ok” som väg in i nuet, om att framtiden aldrig kommer, om det kärleksfulla i att ge konsekvenser för en missbrukare – och om att ett andligt uppvaknande är det minst flummiga man kan vara med om.

Alkispodden finns att lyssna på där poddar finns. Vill du komma i kontakt med Johan och Roger så sök på Alkispodden på Facebook eller Instagram så hittar du dem.

12 oktober, 2020

#069 Mystik

Ett samtal med författaren Kajsa Ingemarsson om mystik som något som inkluderar mer än det rationella, om nyfikenheten på vad det innebär att vara människa, om ett möte som en levande varelse, om inspirationens källa, om svårigheten att sätta ord på upplevelser, om att stänga ögonen och stänga munnen, om att allt kan vara en gestaltning av vårt innersta, om hjältens resa, om vilken historia vi berättar om oss själva för oss själva, om att möta sina rädslor, om det femininas visdom i mystiken, om vetenskap som metod att söka kunskap, om skillnaden mellan mystik och magi, om problemet med att tro på sina tankar, om att sätta egot i baksätet, om att få en behagligare livsupplevelse, om när det blir tyst inuti och – om att vakna upp, städa upp och att växa upp.

Vill du veta mer om eller komma i kontakt med Kajsa gör du det enklast via hennes hemsida. Och här hittar du hennes meditationsresor.

28 september, 2020

#068 Coachning

Ett samtal med coachen Lena Bergman om coachning som en resa, om att inte identifiera sig med sina tankar och känslor, om att hitta till platsen som kan bevittna egot utifrån, om att vilja bjuda upp med en känsla av rädsla, om möjligheten att välja som utvecklingens vackraste frukt, om att skilja på observationer och tolkningar, om att skilja på vad som är ditt och vad som är mitt, om gåvan i att lyssna, om det vackra i att öppna sig och visa vad som händer inuti, om att vi är sårbara när vi berättar sanningen om oss själva, om att sätta och upprätthålla gränser, om att ta ansvar för andra men inte sig själv, om att som coach vara en förebild, om coachning som utbildning i levnadskonst och – om vad som skapar lycka.

13 september, 2020

#067 Manligt

Ett samtal med Mårten Granlund, som arbetar med att stödja män genom organisationerna Under Kevlaret och Storebror. Vi pratar om vad det kan innebära att vara manlig, om det vackra med en avslappnad manlighet, om att vara olika och jämlika, om rädslan för manlighet, om såret i förhållande till pappa, om hur läkande det kan vara för män att vara tillsammans med män, om mäns känslomässiga ensamhet, om att ringa någon bara för att prata, om vikten av manliga förebilder, om Under Kevlaret och Storebror som sätt att stötta killar och män, om att det finns många olika sätt att vara man på, om att förlåta sina föräldrar, om att vara rak, om att känna sig fel för att man är kille, om att vi är sårbara när vi är ärliga och – om min manliga förebild i Barcelona för 35 år sedan.

Här får du veta mer om Under Kevlaret och här om Storebror

31 augusti, 2020

#066 Compassion

Ett samtal med Christina Andersson, legitimerad psykolog, yogalärare och forskare i compassion vid Karolinska Institutet. Vi pratar om medkänsla som en nyckel till harmoni och frid, om att undvika att bygga sitt eget fängelse och tortyrkammare, om hur superkritikern agerar, om tillit och vad det gör med oss, om att öva psyket lika mycket som kroppen, om att det går att träna upp sin känsla av trygghet och tillit, om att hitta balansen mellan att bry sig om sig själv och att bry sig om andra, om vänlighet som manipulation, om att vi behöver hjälp och stöd för att utveckla medvetenhet och närvaro, om hur tacksamhet hjälper oss att vakna till verkligheten, om balansen mellan att göra och att vara, om att livsupplevelsen finns i varandet, om det inre som en tornado, om den intre kritikern, om egoistisk medkänsla och – om mannen som ville donera bort alla sina organ.

Vill du veta mer om Christinas arbete eller komma i kontakt med henne gör du det enklast via hennes hemsida.

18 augusti, 2020

#065 Storytelling

Ett samtal med manusförfattaren och dramaturgen Björn Carlström om att en berättelse måste innehålla livsvisdom, om hur man får självkännedom, om att möta det man är rädd för för att utvecklas, om hur det värsta som kan hända kan bli det bästa som kan hända, om hur vi skapar egna berättelser om vårt förflutna och framtid och hur det påverkar oss, om hur man kan skifta fokus från tankevärlden till upplevelsevärlden, om att kreativa projekt aldrig blir klara för tidigt, om prestationsångest, om berättelsens struktur, om värdet i att inte veta vem man är och – om att det alltid finns ett annat sätt att förhålla sig till det som sker.

Om du vill komma i kontakt med Björn kan du maila honom på bjorn.carlstrom@me.com.

29 juli, 2020

#064 Konflikter

Ett samtal med Maria Wramsten, legitimerad psykolog, organisationskonsult och forskare om att konflikter uppstår när vi tittar på samma sak men upplever olika, om ensamheten som kommer av att inte låtsas om konflikter, om vad som händer för den som blir utsatt för ett mediadrev, om faran i att uppleva sig som god och ha rätt, om att jag inte ser världen som den är utan som jag är, om hur konflikthantering i företag kan se ut, om hur en konflikträdd person kan agera, om att när jag pratar om mig står jag på fast mark och när jag pratar om dig är jag på tunn is, om kränkningsanmälningar och den intellektuella härdsmälta de kan leda till, om hur värdefullt det är att kunna agera utifrån närvaro och – om örat på en kopp sitter på höger eller vänster sida.

Om du vill komma i komma i kontakt med Maria kan du göra det via hennes hemsida.

25 juni, 2020

#063 Lycka

Ett samtal med Katarina Blom, legitimerad psykolog och medförfattare till boken Lycka på fullt allvar, om vad lycka är, om alla vill vara lyckliga, om hur man har det och hur man tar det, om balansen mellan att acceptera och förändra, om lyckan i att bidra till andra människors lycka, om värdet av att ge och ta emot uppskattning, om att tankarna drar sig mot drama, om att medvetenhet och närvaro är en väg att gå inte ett mål att nå, om att se starka tankedraman som mental feber, om den gyllene medelvägen som en väg till lycka, om värdet av att veta vad man känner och kunna känna det, om att vara medveten om vad man tänker och kunna släppa det och – om hur man stämmer sin inre sträng till harmoni.

Om du vill komma i kontakt med Katarina eller köpa boken Lycka på fullt allvar så kan du göra det via hennes hemsida.

14 juni, 2020

#062 Intelligens

Ett samtal med Maria Gunter, vetenskapsredaktör och författare till boken Smart. Vad vetenskapen säger om intelligens. Vi pratar om intelligens som förmågan att lösa problem, om att intelligens är en medfödd förmåga, om att kunna vara olika och jämlika, om varför intelligens är så laddat att prata om, om att föredra en intelligent och snygg partner framför en korkad och ful är förenligt med principen om människors lika värde, om Charles Murrys bok The Bell Curve och konsekvenserna av den, om Mensa som är en förening för de mest intelligenta, om att egot verkar vara opåverkat av intelligens, om hur vi kan agera mer eller mindre smart utifrån den IQ vi har, om skillnaden mellan att vara smart och intelligent och – om att veta så lite om något att man tror att man är expert.

Vill du komma i kontakt med Maria eller köpa hennes bok kan du göra det via hennes hemsida.

31 maj, 2020

#061 Skilsmässa

Ett samtal med Marit Danielsson, värdinna för Skilmässopodden. Vi pratar om det finns ett självändamål med att hålla ihop, om hur man kan göra ett diagnostiskt prov på relationen när man funderar på att skilja sig, om hur det kan bli när den ena intresserar sig för personlig utveckling och den andra inte gör det, om man måste ha sex för att ha det bra eller om man måste ha det bra för att vilja ha sex, om att känna sig sexuellt otillräcklig, om att ha en relation med någon som inte är intresserad av att relatera, om balansen mellan att vara för sig själv och vara intim, om kostnaden för överanpassning, om tendensen att välja ett känt helvete framför ett okänt paradis, om relationen som en bra plats för personlig utveckling, om att vara ihop och bo isär, om att se vad som händer om jag öppnar mig och säger sanningen, om att vara medberoende och bli en möjliggörare av partnerns dysfunktionella beteende – och om hur man kan singla slant som ett sätt att bestämma sig.

Du kan kontakta Marit och lyssna på Skilsmässopodden via deras hemsida.

10 maj, 2020

#060 Samtal

Ett samtal med Navid Modiri, värd för podcasten Hur kan vi? Vi pratar om konsten att lyssna, om egot som trånga skor, om att egots drivkraft är att överleva, om hur berättelsen om ”mig” hindrar lyssnande, om identifikation med egot som sätt att att hantera rädsla men som leder till mer rädsla, om konsten att inte bli kränkt, om att vara radikalt nyfiken, om varför det är jobbigt att prata med människor som inte tycker som jag, om att vara samtalsaktivist, om det goda samtalets innehåll: närvaro, lyssnande, förståelse och samarbetsvilja, om att våld leder till mer våld och hur våldsspiralen kan se ut, om hyckleriet i att godhetssignalera, om hur ett nej kan sluta i ett krig, om att våga se vilddjuret i sig, om samtal mellan män, om olika samtalsverktyg – och om man verkligen bör ha samtal med alla.

Om du vill veta mer om Navid eller komma i kontakt med honom kan du göra det via hans hemsida. Och här kan du lyssna på hans podd Hur kan vi?

27 april, 2020

#059 Anknytning

Ett samtal med chock & anknytningstraumaterapeuten Pauli Marsen om trygg, otrygg undvikande och ambivalent anknytning, om att vara i kontakt med sina känslor och kropp, om att kunna veta vad man behöver och att utrycka det, om att veta vad som är rimligt att fråga efter i en relation, om att förvänta sig för mycket och ofta bli besviken, om att inte förvänta sig något alls av någon, om att inse att det inte är fel på mig – jag har lärt mig fel, om att känna att man faktiskt förtjänar kärlek, om att man behöver vara sårbar i en relation, om makt och styrka som överlevnadsstrategi, om omtanke och omvårdnad som sätt att bli accepterad, om att uppleva att jag gör som jag själv vill, om varför det är hopplöst att söka allas gillande, om att ha svårt att få ihop kärlek och sexualitet, om föräldrarna som lärare i konsten att vara människa, om att inte kunna välja det som är bra för en och – om att det naturliga tillståndet för en människa är att inte tänka.

Vill du veta mer om Pauli eller komma i kontakt med honom kan du göra det via hans hemsida.

2 april, 2020

#058 Tanketerror

Ett samtal med Robert Johansson, psykolog och forskare i psykologi vid Stockholms universitet, om nyttan med egots rädsla, om svårigheter med att vara en tänkande apa, om rädsla som inte står i proportion till faran, om att se igenom tankarnas illusion, om att gå till sitt inre bevittnande, om vad vittnet är och vad som karaktäriserar det, om wow-upplevelsen av att vara närvarande, om hur vi kan sluta självattackera, om hur ett andligt uppvaknande kan vara lösningen på tanketerror, om vad som kan hända när man känner det man känner, om att självmedicinera med t ex alkohol eller socker, om att tillfriskna från tankedrama och – om varför jag kallar mig nykter alkoholist.

15 mars, 2020

#057 Medvetandet

Ett samtal med Per Snaprud, vetenskapsjournalist och författare till boken Medvetandets återkomst. Vi börjar vårt samtal med att försöka definiera vad vi menar när vi pratar om medvetande. Sedan går vi vidare och pratar om hur medvetandet påverkar kroppen och kroppen medvetandet, om panpsykism och vad det är, om argument för och mot fri vilja, om fantomsmärtor, om gummiarmsexperimentet och vad det visar, om det finns någon varelse som ser verkligheten som den är, om hur kunskap fördjupar upplevelsen av fascination inför verkligheten och – om en gris blir ledsen om man kokar den.

Vill du komma i kontakt med Per eller köpa hans bok gör du det enklast via hans hemsida.

1 mars, 2020

#056 Ondska

Ett samtal med Mahyad Tavakoli, diplomat, arbetar på UD som jurist specialiserad på folkrätt, om den binära synen på ondska, om att vårt vanliga sätt att hantera ondska leder till mer ondska, om att det är stor skillnad på att förstå och förlåta, om att vi dömer en handling utifrån vad vi vet om den, om att gå bort från sagonarrativet om ont och gott, om hur vi håller de goda goda genom att bortförklara och tillrättalägga, om man ska samtala med alla oavsett åsikt, om vad vi ska göra med det faktum att vi är olika, om det är möjligt för oss att välja fritt, om hur ansvariga är vi för vår vilja och våra handlingar och – om svårigheten med att också vara en apa.

16 februari, 2020

#055 Motivera

Ett samtal med Kajsa Bellman Blomberg, auktoriserad samtalsterapeut och utbildare inom motiverande samtal. Vi pratar om hur man guidar en människa att själv komma fram till vad som är bäst för henne. Hur man talar med människor som behöver göra större livsstilsförändringar. Hur man hittar nyckeln till varje individs egen vilja och resurser, om värdet av att jag tar ansvar för mina känslor och ger dig ansvar för dina, om gränser och gränslöshet, om att våga vara sig själv och vara ärlig, om konsten att lyssna och – om att ge varandra de vackraste gåvor som finns.

Vill du komma i kontakt med Kajsa så gör du det enklast via hennes hemsida.

3 februari, 2020

#054 Boken

Ett samproduktion med Fredrik Hillerborg från podden Lära från lärda.  Vårt samtal utgår från boken Stoppa tankarnas terrorism! och spänner över ett vitt fält. Vi pratar om medvetenhet och närvaro som energihushållning, om att så förväntningar och skörda besvikelser, om hur uppskattning tar oss till tacksamhet och nuet, om att många känslor kommer av tankar, om att viljan att överleva göra oss rädda, om att vi är mycket mer rädda än vad det finns anledning till, om vad vi lärt oss om ha samtal genom våra poddar och om man accepterar allt som det är – hur kan man då förändra?

Fler avsnitt av podden Lära från lärda hittar du här. Där kan du också komma i kontakt med Fredrik.

19 januari, 2020

#053 Yinyoga

Ett samtal med Magdalena Mecweld, yinyogalärare och författare till boken och appen Vila dig i form med yinyoga. Vi börjar med att prata om vad yinyoga är och hur det går till. Sedan går vi djupare in på varför det är bra att bli bekväm med det obekväma, om att skapa frid och fred i sig själv för att ge det vidare, om skillnaden mellan smärta som leder till mer smärta och smärta som leder bort från smärta, om att meditation inte är kopplat till en position, om att träna sitt sinne för att hantera obekväma situationer, om hur man övar upp förmågan att sätta gränser och – att se att tillräckligt är tillräckligt.

Vill du vet mer om Magdalenas arbete, komma i kontakt med henne eller köpa hennes bok Vila dig i form med yinyoga så gör du det via hennes hemsida.

7 januari, 2020

#052 Vetenskap

Ett samtal med Katarina Laundy, legitimerad psykolog och doktorand i medicin, om den vetenskapliga kvantitativa och kvalitativa metoden, om att tro på något av dålig eller bra anledning, om hur man kan undersöka smärta vetenskapligt, om vad det innebär att uppleva något, om det finns en objektiv sanning, om värdet av att veta att man inte är klok, om att ha modet att se vem man egentligen är – och om att tankar inte är fakta utan mentala händelser i sinnet.

8 december, 2019

#051 Sorgbearbetning

Ett samtal med Anders Magnusson, grundare av Svenska institutet för sorgbearbetning. Vi pratar om hur sorgbearbetning går till steg för steg, om att kunna ge upp hoppet om ett annorlunda och bättre förflutet, om sorgbearbetning och tolvstegsprogram, om hur smärta blir en tillgång, om värdet av att förlåta och vad det innebär, om att vi alla gör så gott vi kan, om att så förväntningar och skörda besvikelser, och – om man ska be om ursäkt eller inte.

Om du vill komma i kontakt med Anders eller veta mer om Svenska institutet för sorgbearbetning gör du det via deras hemsida.

1 december, 2019

#050 Mindfulness

Närvaropodden fyller 2 år, 50 avsnitt och 200 000 nedladdningar. Jag berättar lite om hur podden startade och hur den produceras. Sedan följer ett samtal med Beatrice Blidner, legitimerad fysioterapeut och mindfulnessinstruktör, om vad mindfulness är, hur det kan användas, om att stå ut med att inte veta, om att fråga kroppen om råd, om all information som bearbetas intuitivt, om andningsankaret, om att skaffa sig en relation med sin andning, om varför acceptans är så centralt för närvaro, om att se mindfulness som energihushållning och om varför jag alltid avslutar poddavsnitten med att säga – var uppmärksam!

Vill du veta mer om Beatrice arbete eller komma i kontakt med henne så kan du göra det via Mindfulnescenters hemsida.

18 november, 2019

#049 Existensen

Ett samtal med Elisabeth Serrander, legitimerad existentiell psykoterapeut, om vad existentiell coachning kan innebära, om värdet av det filosofiska förhållningssättet, om att kunna inta ett metaperspektiv, om att prata om vad vi menar med orden vi använder, om liten kris, stor kris och om gränssituationer när existensen skakar, om att göra yoga och meditera filosofiskt, om att använda intuition i mötet med en annan, om att lyssna och förstå, om meningen med livet och meningen i livet – och om att komma i kontakt med kärleken.

Vill du komma i kontakt med Elisabeth eller köpa hennes böcker kan du göra det här. Där finns också länkar till mer information om existentiell coachning.

7 november, 2019

#048 Släpp taget

Första kapitlet ur nya boken Stoppa tankarnas terrorism! Handbok i närvaro. Här är en beskrivning av boken:

”Oroar du dig för framtiden? Kan du fastna i tankar på det förflutna? Dras din uppmärksamhet bort från det som sker nu? Stoppa tankarnas terrorism! Handbok i närvaro ger en tydlig och användbar introduktion till dig som vill bli mer medveten och närvarande. Med många belysande berättelser, exempel och citat visas hur du kan stoppa tankarnas terrorism och i stället leva mer i nuet. Närvaro beskrivs som förmågan att rikta sin uppmärksamhet mot det som händer i verkligheten. Då blir du bättre på att lyssna och förstå och kan på ett genuinare sätt möta andra. Du blir kreativ och handlingskraftig och får uppleva mer kärlek, frid och harmoni. Boken börjar med att fördjupa förståelsen av vad medvetenhet och närvaro kan innebära. Sedan får du hjälpsamma insikter för att kunna släppa tankar på det förflutna och oro för framtiden. Du får veta hur acceptans öppnar en dörr till nuet och stödjer dig i att göra det du själv vill. Kapitlen avslutas med konkreta övningar.”

Du kan beställa boken här.

1 november, 2019

#047 Psykedelia

Ett samtal med Johan Eriksson, legitimerad psykolog och vice ordförande Nätverket för Psykedelisk Vetenskap, om vad psykedelia är och vad det kan ge för effekter, om våra egna erfarenheter av psykedelia, om den forskning som bedrivs, om hur flykten från problem skapar problem, om att dansa med verkligheten där den för och jag följer, om att ploga bort gamla invanda spår, om hur en terapeutisk psykedelisk behandling kan gå till – och om det kan finnas en substans som påskyndar ett andligt uppvaknande.

Om du vill komma i kontakt med Johan kan du göra det via hans hemsida och vill du veta mer om Nätverket för Psykedelisk Vetenskap får du det via deras hemsida.

15 oktober, 2019

#046 Sex

Ett samtal med sexologen och psykoterapeuten Malin Drevstam om bland annat vad sex är och varför vi har det, om att vara sårbar och utforskande på samma gång, om att sex inte behövs för fortplantning, om att ha sex som hobby, om rädslor i samband med sex, om att vara på skrattsidan av skamströskeln, om att röra sig mellan att vara otrygg, trygg och utforskande, om hur anknytningsmönster påverkar sexlivet, om olika orgasmer – och om värdet av att huda.

Vill du komma i kontakt med Malin eller köpa hennes nya bok Lust & olust, om sex, närheten och anknytning gör du det enklast via hennes hemsida.

1 oktober, 2019

#045 Känslor

Ett samtal med beteendevetaren Lennart Kågström, där vi bland annat pratar om varför det viktigt att vara nyfiken, om att ställa öppna frågor som börjar med vad, vem, när eller hur, om det kärlekslösa med perfektionism, om faran med och lyckan i att prestera, om att vara medveten om var känslor kommer från, om befogad ilska och hur den kan användas, om affekter, emotioner och känslor, om nyfikenhet, ilska, rädsla, oro och skuld, men mest om skam och om hur känslan av skam kan både hjälpa och stjälpa oss.

Vill du komma i kontakt med Lennart gör du det enklast via hans hemsida.

22 september, 2019

#044 Lust

Ett samtal med Paula Nygren, certifierad sexsibilitycoach, om de tre systemen kropp, känsla och tanke, om att jobba med kroppen för att frigöra sinnet, om vad som skapar lust och vad som hindrar det, om vikten av beröring, om det goda samtalet i stället för våld, om värdet i att veta vad man känner, om att leta efter lyckan där den finns, om vad det innebär att vara medveten, om dansen mellan det maskulina och det feminina, om hur både män och kvinnor har nytta av sin feminina sida, om sex som en del av intimitet, om vikten av att prata om sex och – om vad ordet kåt egentligen betyder.

Vill du komma i kontakt med Paula gör du det enklast via hennes hemsida.

5 september, 2019

#043 Närvaro

Ett samtal med Ise Lundborg om närvaro. Vi pratar om att på riktigt älska sig själv, om ögonblicket när självet tränger igenom, om att vara alldeles vanlig och lycklig, om att göra motstånd mot kärleken i sig, om att känna sig tom och öppen, om hur närvaro leder till trygghet, om att hitta sig själv och leta efter sitt ego, om hur vägen till närvaro kan te sig, om att inte kunna oroa sig, om närvaro som att ha sin uppmärksamhet i det innevarande ögonblicket och uppleva världen, om att hitta sanningen om mig i mig, om att se varandra på riktigt och om att hugga ved och bära vatten – göra en andlig resa – och sedan hugga ved och bära vatten. 

Vill du komma i kontakt med Ise kan du maila honom på: atlander_ise@yahoo.se

19 augusti, 2019

#042 Naturligt

Ett samtal med Bosse Rosén som genom sitt företag Utemaningen på olika sätt använder naturen för att hjälpa människor till närvaro. Vi pratar om värdet av att uppleva sig vara en del av något större, om att dansa med verkligheten där verkligheten för och jag följer, om meningen med existensen här på jorden, om att använda naturen som vaccin i stället för rehabilitering, om naturen som en accepterande och närvarande samarbetspartner, om närvaro som det vackraste vi har att ge, om att kunna känna mjuk fascination och om likheten mellan träd och människor.

Vill du komma i kontakt med Bosse eller veta mer om hur han arbetar med och i naturen så gör du det via hans hemsida.

12 augusti, 2019

#041 Sårbarhet

Ett samtal med terapeuten och författaren Thomas Anderson där vi pratar om vad det innebär att vara sårbar, om att vara i kontakt med sina känslor och att ärligt berätta om dem, om friheten i att kunna känna det man känner, om när gamla självbilder dör så att nya kan födas ur askan, hur styrkan växer fram i sårbarheten – och om hur manlighet och sårbarhet hänger samman. 

Om du vill komma i kontakt med Thomas eller köpa hans bok Sårbar man. Vägen till inre styrka. gör du det enklast via hans hemsida.

16 juli, 2019

#040 Framtiden

I detta avsnitt får du det femte kapitlet av min bok Handbok i närvaro. Där beskriver jag hur du släpper terroriserande tankar om framtiden. Jag berättar om värdet av att ge upp kampen mot verkligheten och i stället flyta medströms. Du får en bild av livet som en improvisationsteater där vi genom närvaro och acceptans blir nyfikna deltagare i ett äventyr som utvecklar sig allt eftersom.

Du kan köpa min senaste bok Stoppa tankarnas terrorism! här.

(Första kapitlet finns i avsnitt #001, andra kapitlet i #010, tredje kapitlet i #018 och fjärde kapitlet i #030.)

1 juli, 2019

#039 Enneagrammet

Ett samtal med ledarutvecklaren Mona Brenkle Gejer om vad en typologi är, hur typologier kan användas och missbrukas, om vad som utmärker Enneagrammet som typologi, om olika sätt att förstå sig själv och andra, om att få stöd i att förstå sin personlighet. Vi går igenom de nio olika typerna i Enneagrammet, deras styrkor och svagheter och – om hur många sätt vi kan vara olika på.

Du kan ladda ned en pdf med en enkel beskrivning av de nio olika typerna längst ned på sidan här.

Vill du anlita Mona som ledarutvecklare når du henne enklast via hennes hemsida.

13 juni, 2019

#038 Circling

Ett samtal med leg. psykolog Daniel Ek om circling, som är ett fascinerande sätt att vara i närvarande kontakt med en eller flera människor. Vi pratar om vad circling är och inte är, hur det går till och spontant blir det en demonstration av hur det kan låta när man circlar. Vi pratar om att det kan vara lättare att meditera tillsammans, om den intimitet och kärlek som endast kan uppstå i nuet, om det fascinerande i att få vara med när något skapas, om att vara naken och sårbar – och om värdet av att bryta mot de flesta av det vanliga samtalets regler.

Vill du komma i kontakt med Daniel, veta mer om circling eller Daniels nya projekt Vänskapslabbet så gör du det enklast via hemsidan.

1 juni, 2019

#037 Tankar

Ett samtal med Anna Tebelius Bodin, som har en masterexamen från Harvard i inlärningspsykologi. Hon arbetar som föreläsare och författare om hjärnan och psykologin bakom hur vi lär, motiveras och upprätthåller psykisk hälsa. Vi pratar bland annat om tankarnas terrorism och hur den kan stoppas, om att se sina tankar utifrån och att inte vara ett offer för dem, om att vi lär oss det vi tänker, om vad hot- och belöningssystemet gör med oss, om värdet av att formulera tankar, om att faktiskt kunna saker, om den kognitiva hjärnan och den emotionella hjärnan och – om värdet av att bejaka apan i sig.

Vill du komma i kontakt med Anna, köpa hennes böcker eller boka henne som föreläsare gör du det enklast via hennes hemsida.

15 maj, 2019

#036 Egot

Ett samtal med Katarina Mannheimer Ahlström, filosofie doktor i socialt arbete. Hon arbetar som föreläsare, terapeut och författare. Vi pratar om hur egot utvecklas, hur egot definierar sig genom jämförelse och separation, om egots strategier och baktankar, om det sunda egot, om smärtan i att tappa bort sig själv, om upplevelser av upplysning, om att inkludera sig själv bland sina nära och kära, om själens mörka natt och om hur smärta kan tvätta bort gammalt skräp i personligheten.

Om du vill komma i kontakt med Katarina, anlita henne som terapeut eller föreläsare eller köpa hennes bok Dit hjärtat längtar så gör du det enklast via hennes hemsida.

2 maj, 2019

#035 Giraffspråk

Ett samtal med Joachim Berggren, som är certifierad instruktör i Non Violent Communication, eller giraffspråk som det också kallas. Vi pratar om hur det goda samtalet skapar bra samarbeten och löser konflikter. Vi går igenom de fyra delar som finns i giraffspråket; Först observerar du vad som händer i verkligheten. Du känner vilken känsla det väcker i dig. Du identifierar vilket behov den känslan är kopplad till. Och så berättar du vad du önskar. Vi pratar om hur giraffspråket får en att ta ansvar för sina egna behov och släppa ansvaret för andras känsloliv. Om att sätta gränser för sig själv och andra på ett sätt som skapar respekt. Och – om hur man får en härlig fredagskväll i stället för att sura.

Vill du komma i kontakt med Joachim, veta mer om hans föreläsningar eller NVC-resa så gå till hans hemsida.

14 april, 2019

#034 Sekter

Ett samtal med psykologen Håkan Järvå. Han har erfarenhet som sektmedlem och hjälper idag människor ur sekter och till ett liv i verkligheten. Vi pratar om hur en rekrytering till en sekt kan gå till, hur man först höjs och sedan sänks, om sekter som andlig snabbmat, om varningsklockor att vara uppmärksam på; det finns en stark och karismatisk ledare i toppen, ledaren behandlas som speciell och utvald, ledaren har sexuella kontakter med medlemmarna, det finns en kunskapshierarki som man ska ta sig upp genom, flera olika kurser som kostar pengar, slumpmässig bestraffning, utpekande av syndabockar, det finns yttre fiender, en känsla av vi mot dom, man lever inte som man lär och i några fall finns en mycket märklig skapelseberättelse.

Vill du få kontakt med Håkan kan du maila: hakan@meeple.se

1 april, 2019

#033 Njutning

Ett samtal med Sofia Kreissl, kroppsterapeut och certifierad workshopledare i Samtyckeshjulet. Vi pratar om att lära sig komma i kontakt med kroppen och att njuta, om hur det goda samtalet skapar trygghet som möjliggör njutning, om att göra tydliga och uttalade överenskommelser, om att känna sina egna gränser och att kunna uttala dem, om Samtyckeshjulets fyra delar; Göra eller Ta emot, För dig eller För mig. Om att känna sig sexuell, om hur man säkerställer att inte begå övergrepp, om att man får be om det man längtar efter, om vad ett cuddleparty är och om vad man kan göra där. En bra och beskrivande bild av Samtyckeshjulet finns att ladda ned här.

Om du vill komma i kontakt med Sofia, få en kroppsterapi, gå på ett Cuddle Party eller en kurs i Samtyckeshjulet så gör du det via hennes hemsida.

11 mars, 2019

#032 Högkänslig

Ett samtal med högkänslighetsterapeuten Marja Norlin från Högkänslighet Sverige om vad högkänslighet är, de fyra vanligaste personlighetsdragen hos en högkänslig, om vikten av att bli medveten om vad som händer i tankevärlden, om vådan av synen på känslor som farliga, om värderingar som skapar känslor, om tillgångarna och fördelarna med att vara högkänslig, om mäns högkänslighet, om att ha högkänsliga barn och vara högkänslig förälder, om vikten av att se sina egna behov – och att tillfredsställa dem.

Om du vill komma i kontakt med Marja eller veta mer om högkänslighet kan du göra det via Högkänslighet Sveriges hemsida.

1 mars, 2019

#031 Medkänsla

Ett samtal med Camilla Sköld om närvaro och medkänsla. Camilla är doktor i neurovetenskap och bland annat initiativtagare till och kursansvarig för Mindfulnessbaserad Stresshantering på Karolinska Institutet. Samtalet berör sådant som att sluta se sig som ett projekt som ska bli bra sedan, om hur hårt och dömande det kan låta i huvudet på oss när vi pratar till oss själva, om att vara orolig i tre minuter i stället för tre dagar, om friheten som kommer med att kunna känna det man känner, om att vara rädd för att inte ha något att säga, om hur både närvaro och egodrama smittar, om hur man kan aktivera sitt trygghetssystem, om värdet i att beröra sig själv kärleksfullt och om att övervinna rädslan för att känna – eftersom det inte är farligt.

Vill du veta mer om Camillas arbete eller komma i kontakt med henne så gör du det enklast via hennes hemsida.

21 februari, 2019

#030 Nuet

I detta avsnitt får du det fjärde kapitlet av min bok Handbok i närvaro. Där berättar jag om hur du använder acceptans och tacksamhet för att bli mer närvarande. Jag berättar om de två grundläggande förhållningssätten, klaga eller acceptera. Om tre varianter av acceptans: acceptera som det är, acceptera och förändra samt acceptera och lämna. Om hur tacksamhet tar oss nuet och hur acceptans gör oss handlingskraftiga i verkligheten.

Du kan köpa min senaste bok Stoppa tankarnas terrorism! här.

(Första kapitlet finns i avsnitt #001, andra kapitlet i #010, tredje kapitlet i #018.)

14 februari, 2019

#029 Toning

Ett samtal med musikern och artisten Marie Bergman om vad toning är, om att använda ljud för att komma i balans, om att höra hur en känsla låter, om att träna sig på att ta emot, om att toner och musik passerar intellektet, om att vara i kontakt med sina rötter, om vikten av att veta vad man själv vill, om att vilja sjunga men tro att man inte kan, om hur förlåtelse kan ge frihet, om oförrätter som närvarotjuvar, om att gå sönder och bli hel igen, om läten som kommunikation och om hur man kan komma in om man känner sig utanför.

Om du vill komma i kontakt med Marie eller se var och när du kan vara med på hennes toningar så kan du göra det på hennes hemsida.

27 januari, 2019

#028 Buddhism

Ett samtal med Staffan Hammers, som varit buddhistmunk i elva år varav 8 år i ett kloster på Sri Lanka. Idag föreläser han och leder meditationer på retreater och i Vipassanagruppen där han är en av de ledande medlemmarna. Vi samtalar om frukterna av meditation, om hur man använder tankar för att bli mer närvarande, om karma, om reinkarnation, om allas buddhanatur, om hur det påverkar livet att vara buddhist, om att äta när man äter och sova när man sover, om rätt strävan, om att gå medelvägen i stället för antingen/eller, om den ädla åttafaldiga vägen; rätt synsätt, tanke, tal, handling, levebröd, strävan, medveten närvaro och koncentration, om de tre juvelerna; buddha, dharma, sangha, om hur det är att leva som buddistmunk, om buddhistisk kundsupport, om visdomen i att inte veta och – om att döda Buddha om man träffar honom.

Om du vill komma i kontakt med Staffan, höra hans föreläsningar och gå på hans meditationer på Vipassanagruppen så hitter du mer info på deras hemsida.

20 januari, 2019

#027 Intervju

En intervju som Mikael Öhrén från Bättre Relationer-podden gjorde med mig sommaren 2018. Vi pratar bland annat om varför närvaro är grundläggande i relationer, om att lyssna, förstå och samarbeta, om värdet av uppskattning, om hur nuet, kärleken och självet verkar höra ihop, om hur rädsla drar bort vår närvaro, om korrigerande beteende, om att kunna göra vad man själv vill i stället för det rädslan säger, om vad man kan göra när bara en i relationen vill utvecklas, om närvaro i sexlivet, om maskulint och feminint, om att män och kvinnor är olika och jämlika och om var gräset är grönast.

Vill du veta mer om Mikael Öhrén och hans arbete för bättre relationer eller lyssna på hans podd kan du göra det via hans hemsida.

5 december, 2018

#026 Dejting

Ett samtal med dejtingcoachen Linnea Molander, som berör flera olika aspekter av dejting. Vi pratar om värdet av att vara i kontakt med sin kropp och sina känslor, om hur man flirtar, om hur man kommer i kontakt med sin feminina energi, om att sluta vara rädd för sina känslor och därmed bli fri, om att öva på att bli en mer fysisk person, om det otrygga undvikande anknytningsmönstret och hur det påverkar dejtandet, om kärlek och hur man kan få uppleva den direkt, om hur man inser att det inte är något fel på en – man har lärt sig fel, om hur medberoende spelar in i en dejt och om att man faktiskt får kräva att människor ska vara snälla.

Vill du veta mer om Linnea, köpa hennes bok ”Dejting börjar med dig”, eller anlita henne som dejtingcoach kan du göra det via hennes hemsida.

29 november, 2018

#025 Meditation

En samproduktion med podden Meditera mera där meditationscoachen Axel Wennhall intervjuar mig om varför och hur man ska meditera. Jag berättar om min egen utvecklingsresa. Vi pratar om hur meditation stärker närvaromuskeln och att meditation inte primärt handlar om att känna sig bra utan om att bli bra på att känna. Om den inre kartan med självet och egot med fyra delpersonligheter; presteraren, smärtkroppen, försvararen och dansaren. Om att jag är mig själv när jag är närvarande. Om hur acceptans förändrar livet i grunden och vad man ska göra när man tappar en liter mjölk i golvet.

Om du vill komma i kontakt med Axel och Gustav, få mer information om deras meditationsresor, anlita Axel som meditationscoach eller lyssna på deras nya podd Meditera mera så kan du göra det på deras hemsida.

11 november, 2018

#024 Traumaläkning

Ett samtal med Kristina Petterson, psykoterapeut, mindfulnessinstruktör och dansterapeut. Hon arbetar med en teknik som kallas Life Span Integration och som hjälper människor att ta sig ur trauman från det förflutna. Vi pratar om värdet av att göra en tidslinje skriva in sina livshändelser där och om hur det ändrar neurala mönster i hjärnan så att traumat förlorar sin kraft. Vi pratar om mindfulness och nyttan av det, om överdriven rädsla som överlevnadsstrategi, om socialt engagemang som försvarssystem och om varför man får dödsångest när man på Instagram ser bilder från en fest man inte varit bjuden på.

Vill du veta mer om hur Kristina arbetar eller komma i kontakt med henne gör du det enklast genom hennes hemsida.

28 oktober, 2018

#023 Hypnos

Ett samtal med hypnositören Erik Olkiewicz om vad hypnos egentligen är och hur det fungerar, om olika medvetandetillstånd, om hur hypnos kan användas terapeutiskt och som show och hur man blir en guldfisk jagad av en haj.

Om du vill veta mer om Erik eller komma i kontakt med honom så gör du det via hans hemsida.

9 oktober, 2018

#022 Handlingskraft

Ett samtal med leg. psykolog Daniel Ek om ACT, Acceptance och Commitment Therapy, om att vara handlingskraftig i verkligheten i stället för destruktiv i en mardröm, om hur tankarna kan hindra oss att nå våra mål, om hur det man gör motstånd emot stärks, om att gå ur fantasivärlden och in i verkligheten, om kroppen som närvaroankare, om tankevärlden som en biofilm, om hur tankar terroriserar, om positiv och negativ motivation, om hur språket skapar lidande, om hur acceptans är bättre än positivt tänkande, om att vakna upp, städa upp och växa upp, om våra lätthackade hjärnor, om vad stress är, om tankar som en hypotes om verkligheten och om motståndet att känna det man känner som roten till psykisk ohälsa.

Mer info om Daniel och kontakt med honom får du via hans hemsida. Mindfulnesövningar och Daniels bok Tid att leva finner du här. Och om du är intresserad av att utbilda dig till gruppledare i ACT-baserad stressintervention hittar information om det här.

20 september, 2018

#021 Kärlek

Ett samtal med Bea Dominic om vad kärlek är, hur man kommer i kontakt med den, om att utöva kärlek i praktiken, om balansen mellan det praktiska och det magiska, om kärleksrelationen som en trädgård, om hur närvaro och kärlek hänger ihop, om intimitet som väg till frihet, om att djupt möta sig själv i relationen, om att städa på sin egen trottoar, om att välja en bra kärlekspartner, om att vara olika och jämlika, om ett bra första steg mot utveckling med min partner, om att sätta kärleksfulla gränser och ta ansvar för sina känslor, om att smitta med drama eller kärlek och om det kloka i att se att man inte är klok.

Bea är talare och lärare inom kärleksfulla relationer och kvinnligt ledarskap. Hon föreläser runt om i världen,
är mentor och har tillsammans med sin man kurser för par. Du kan kontakta Bea och läsa mer om kurserna på hennes hemsida.

13 september, 2018

#020 Medberoende

Ett samtal med Ida Högström om vad medberoende är och hur man kan tillfriskna. Ida stödjer människor i att komma ur sitt medberoende, hon föreläser och producerar den populära Medberoendepodden. Vi pratar om medberoende som en mental besatthet av andra människor och problem, om när ett bruk av något går över i missbruk, om att lära sig att sätta enkla, tydliga och kärleksfulla gränser för sig själv och andra, om hur medberoende uppkommer, om hjälten, räddaren, tapetblomman och rebellen som olika uttryck för medberoende, om medberoendets väg till utbrändhet, om att utgå från att alla gör sitt bästa, om att vara mammande, martyr, manipulerande eller mästrande som strategier för kontroll och om hur man släpper taget och tillfrisknar.

Du kan kontakta Ida och lyssna på hennes podd på Medberoendepodden. Där finns också länkar till organisationer som ger hjälp och stöd för att komma ur medberoende.

31 augusti, 2018

#019 Närvaroträning

Ett samtal med Karl Mårtens om hur man kan träna upp sin närvaro. Karl utövar Kyudo, japanskt bågskytte, målar fåglar, utövar kalligrafi och meditation. Vi pratar om varför vägen och inte målet är viktigast i japanskt bågskytte, hur acceptans ger handlingskraft, hur tankarna försämrar våra prestationer, om att gå misstagens väg till kvalitet, om att släppa taget och låta kreativiteten ta över, om hur närvaro kan ta oss till vår högsta potential, om nuet som en plats att vila på, om värdet av att tillåta sig att känna det man känner, om att avväpna näthatare och kränkare och om hur man kan meditera utan att avsätta tid för det.

Här är en länk till Karls hemsida där du kan se hans fågelmålningar och kontakta honom. Här finns en hemsida med information om Kyodo

18 augusti, 2018

#018 Förflutet

Jag berättar om tankevärlden och upplevelsevärlden som de olika två världar vi kan ha vår uppmärksamhet i. Och du får tredje kapitlet, som beskriver sätt att släppa det förflutna, ur min bok Handbok i närvaro. Du kan köpa min senaste bok Stoppa tankarnas terrorism! här.

10 juli, 2018

#017 Colibris

A conversation with the therapist Astrid Brinck about how to develop happiness, creativity and peace, both in ourselves and in the world. We cover many topics regarding how we work with ourselves and others; as individuals, couples and groups. We focus on the inner ghosts that follow us and how they can be turned in to our allies. We talk about feminine leadership, the importance of closing circles, on giving birth and letting go, to have a love affair with uncertainty, to look for happiness where it is, to be a responsible victim and how to do your part, as the colibri does.

Astrid Brinck is a contemporary teacher and integrative therapist from Chile. Her work blends the traditional and non-traditional perspectives for human awakening and self mastery. She has two websites astridbrinck.com and innerfreedominstitute.org

15 juni, 2018

#016 Utmattning

Ett samtal med Klara Török Møller om utmattning som en givande existensiell kris och en ovälkommen vän. Vi pratar om att lära sig leva inifrån och ut i stället för utifrån och in. Om utmattning som ett friskhetstecken och en inbjudan till självkännedom, som en sund reaktion på en felaktig inlärning. Om att vara självständig och om smärtan och nyttan av att gamla självbilder dör.

Klara Török Møller har ett förflutet inom utbildningssektorn, bl a som pedagogisk rådgivare, förskolechef, rektor och skolchef. Idag arbetar hon i sitt konsultbolag, Klarinsikt, bland annat med att hjälpa människor förebygga utmattning och att komma vidare ur den.

1 juni, 2018

#015 Tantrasex

Ett samtal med Mia Lehndal om tantra som ett sätt att förändra livet i grunden. Vi pratar om balans mellan stillhet och kaos, om närvaro som först öppnar hjärtat sedan skötet, om friktionssex och identifikation med prestation, om kärleksstaven, om livmodern som kvinnans centrum, om insomnade bröst och okänsligt sköte, om om kärleksfull beröring av bröst och lem, om sårbarhet som väg till intimitet och om att inte skjuta upp fyrverkeriet innan det blir mörkt.

Mia är coach, ledarutbildare och Body Love lärare. Om du vill köpa Mias bok Body Love book eller komma i kontakt med henne kan du göra det via hennes hemsida.

15 maj, 2018

#014 Framgång

Ett samtal med Kjell Enhager​ om hur man kan ha framgång och balans samtidigt. Vi ställer den viktiga frågan ”Varför?” Vi tar upp värdet av meditation, andlighet och andning. Kjell ger bra frågor att ställa till sig själv. Vi pratar om tacksamhet och om hur sinnesrobönen kan tillämpas i elittennis.

Kjell jobbar med ledarskap över hela världen och har blivit vald till Sveriges bästa talare. Han har i 30 år coachat kulturpersonligheter, företagsledare och internationella idrottsstjärnor. Han är aktuell med sin senaste bok Tänk låsningar och lösningar. Den kan du köpa på hans hemsida där du också hittar kontaktuppgifter till honom.

1 maj, 2018

#013 Improvisera

Ett samtal med Jörgen Krantz om improvisation, spontanitet och kreativitet. Vi pratar om göra först och veta sedan, om rädslan att vara utanför, om scenskräck, prestationsångest och självförtroende. Om att lyssna, förstå och samarbeta. Om sociala normer och konventioner och lite om vänskap.

Jörgen är en erfaren improvisationsteaterlärare och -skådespelare, du hittar mer information på hans Facebooksida och här är hans mailadress.

13 april, 2018

#012 Spirituality

A conversation with the spiritual teacher Paul Hurcomb. We touches a broad spectra of spiritual topics as what presence is and how to witness the presence. The importance of the question ”Who am I?”, about truth as the union between love and wisdom, about fear and how to deal with it. What the ego is and finally, what does enlightenment mean?

If you want to contact Paul you can do that through his website. There you also will find information about the open meetings, non residential weekends and the 7 day residential retreats he arranges in Sweden, Norway, Spain and UK. You can also join his Facebookgroup and follow him on Youtube.

2 april, 2018

#011 Relationer

Ett samtal med Michael Larsen om hur man skapar en varm och levande relation där närvaro är en viktig kvalitet. Vi tar upp vad självförtroende är och hur man får det. Vi berör också den oheliga alliansen mellan narcissister och empater.

Michael är relationscoach, driver den populära bloggen separation.se och är författare till boken Skiljas utan att förlora sig själv.

17 mars, 2018

#010 Medvetenhet

Jag beskriver medvetenhet som förmågan att skilja mellan tankar och verklighet och berättar hur det leder till närvaro. Du får andra kapitlet, om medvetenhet, ur min bok Handbok i närvaro. Du kan köpa den senaste boken Stoppa tankarnas terrrorism här.

1 mars, 2018

#009 Förlåtelse

Ett samtal med Marit Danielsson om relationer där vi tar upp förlåtelse, jämställdhet och sex, respekt som väg till passion, konsten att säga nej och hur man kan sätta tydliga och bra gränser.

Här hittar du Skilsmässopodden. Marits bok Lyckligt skild, hitta den kloka vägen före, under och efter separationen kan du köpa här. Och här kan du komma i kontakt med Marit.

15 februari, 2018

#008 Manlighet

Ett samtal med Herman Ottosson om manlighet. Vi fördjupar oss i vad maskulin och feminin energi är, hur sexuell attraktion uppstår, vad det innebär att älska tantriskt, kärlek, hur mansgrupper kan fungera och naturligtvis – vikten och värdet av närvaro.

Mer information om Hermans Raw-man kurser finns på deras hemsida. Och vill du komma i kontakt med Herman kan du göra det här.

7 februari, 2018

#007 Yoga

Ett samtal med Pernilla Cristvall om vad yoga egentligen är, yogans åtta steg, vad det ger att praktisera yoga, om att balansera maskulint och feminint och om hur man kommer igång med att göra yoga.

Pernilla är yogalärare och driver två yogastudios i Stockholm. Här är deras hemsida. Vill du komma i kontakt med Pernilla så kan du maila henne här.

24 januari, 2018

#006 Utforskande

Ett samtal med Lasse Lychnell om forskning kring mindfulness, närvarande organisationer, medvetenhet, självmedkänsla, lycka, kunskap och om vad som egentligen är viktigt.

Lasse är doktor i företagsekonomi och arbetar som forskare och lärare på Handelshögskolan i Stockholm. Han driver också egen verksamhet och här finns hans hemsida. Vill du komma kontakt med Lasse kan du maila honom här.

12 januari, 2018

# 005 Vittnet

Ett samtal med Åke Chadell. Vårt samtal böljar runt i ett ganska stort inre landskap. Vi berör ämnen som att att vara i en grupp och om att leda grupper, om psykosyntes, om kärlek, vem jag blir i mötet med en annan och vem jag sant är. Och inte minst – om delpersonligheter och det bevittnande självet.

Åke är sedan drygt 20 år en uppskattad lärare på Psykosyntesakademin. Han har mångårig erfarenhet som psykosyntesterapeut och arbetar med grupper inom organisationer och näringsliv.

Vill du veta mer om hur Åke arbetar har du en länk till hans företag och hans mailadresss. Blev du nyfiken på psykosyntesen så finns här en länk till psykosyntesakademin.

11 december, 2017

# 004 Vaken vila

Ett samtal med Jan Nevelius om att förstå sig själv och andra, om värdet av närvaro inom stresshantering och friskvård och hur man kan träna upp den innan det är för sent. Jag känner Jan sedan 15 år som en uppskattad lärarkollega på Axelsons Gymnastiska inutitut. Han är en av Sveriges främsta utövare av Aikido och arbetar över hela Europa med friskvård och stresshantering. Han har också skrivit en väldigt fin bok som heter Vaken vila.

Här är en länk till Jans hemsida. Vill du maila honom kan du göra det här. Här finns mer information om hans bok Vaken vila. Och här kan du beställa den.

4 december, 2017

#003 Minska missbruk

Ett samtal med Camilla Kuylenstierna om vilken betydelse närvaro har för att ta sig ur missbruk. Camilla har sedan många år arbetat med att hjälpa människor ta sig ur olika missbruk, bland annat genom interventioner.

Vill du veta mer om Camillas arbete kan du gå in på hennes hemsida. Där hittar du också hennes mailadress. Och här kan du köpa hennes bok Ansvarsfull.

19 november, 2017

#002 Varför meditera?

Ett samtal med Magnus Fridh om varför man ska lägga tid på att meditera. Magnus startade Mindfulnessappen och är aktuell med boken Viloläge Mindfulness och meditation i vardagen. 

Mindfulnessappen finns att ladda ned här. Och vill du få tag på Magnus sker det enklast via hans hemsida.

13 november, 2017

#001 Stoppa tankarnas terrorism

Första avsnittet av närvaropodden, en samlande kraft mot tankarnas terrorism. Här presenterar jag mig och berättar hur du kan öka din närvaro i fyra steg. Du får också första kapitlet ur min bok Handbok i närvaro. Du kan köpa nya boken Stoppa tankarnas terrorism här.