Parcoachning

Att det kör ihop sig i en relation emellanåt är inte konstigt. Vi har olika uppfostran, erfarenheter, värderingar, rädslor, intressen, personlighet och temperament. Det som avgör om relationen blir bra eller inte är hur vi tar hand om konflikterna som uppstår.

Det finns egentligen bara två huvudvägar att hantera meningsskiljaktigheter. Det goda samtalet eller våld. 

Våld är inte bara det olagliga, som att skjuta, knivskära och slåss. Vanligast är det lagliga våldet, som att kasta saker, skälla och skrika. Och att vara ironisk, sarkastisk och kritisera. Även att sura, dra sig undan, vara tyst och stänga ute är former av våld. Våld är det i särklass vanligaste sättet att hantera mellanmänskliga konflikter. Och tyvärr – våld föder mer våld.

Det goda samtalet bygger på insikten om hur viktigt det är att vara närvarande. Utan närvaro kan vi inte mötas. Den enda gång vi kan göra något tillsammans är nu. Utifrån den insikten kan vi lära oss att lyssna. När jag lyssnar på dig skapar jag en plats i mig som bara är din. Det är en förmåga som man lär sig och tränar upp. 

När vi lärt oss lyssna är vi mogna att ta nästa steg, att förstå en annan människa. För att kunna förstå behöver du inse att du inte ser världen objektivt, utan subjektivt från ditt håll. Vi lever alla i lite olika verklighet. När du förstår mig kan du se min verklighet från mitt håll.

När vi kan lyssna och förstå varandra är vi redo att ta det tredje steget. Att samarbeta. Att ställa den kreativa frågan ”Ok, vad gör vi med det här”. Att vara konstruktiva i verkligheten och skapa något tillsammans som är bra, eller åtminstone ok, för oss båda. Det goda samtalet leder till en känsla av gemenskap och partnerskap i respekt och kärlek.

Ett uttryck säger: ”Det är bättre att lära den svältande fiska än att ge henne fisk.” I parcoachningen försöker jag inte lösa era konflikter. Jag ger er verktyg och en metod att göra det själva. Att genomföra ett gott samtal är en förmåga som vilken förmåga som helst. Man blir bättre ju mer man tränar. Förändring sker inte när man får nya kunskaper, utan när man börjar tillämpa dem.

Jag har arbetat som coach för individer och par i 20 år och ser att ni på tre möten kan komma väldigt långt. Inte så att ni löser alla problem. Ni lär er att använda konstruktiva, effektiva sätt att hantera dem och som ni sedan alltid kan använda.

Först träffar jag er individuellt för att höra vad ni har för förhoppningar och förväntningar på coachningen. Totalt blir det  alltså fem möten, ett vardera enskilt och tre möten som par. Alla möten är på 60 minuter.

Sammanfattning.

Ni lär er att hantera konflikter genom att ha bra samtal. Ni lär er uppskatta varandra och att uttrycka det.

Första parmötet. Ni lär er konkret och strukturerat hur ni kan öka förmågan att vara närvarande och att kunna lyssna på vad den andra faktiskt säger. 

Andra parmötet. Ni lär er att förstå varandra, alltså att kunna röra er runt och se hur det ser ut för den andra. 

Tredje parmötet. Ni lär er att använda lyssnade och förståelse för att bjuda in varandra till ett konstruktivt samarbete när ni hamnat i konflikt.

När vi träffas lär jag ut teorin, mellan gångerna praktiserar ni.

Vad ingår?

• Två individuella möten om 60 minuter.

• Tre parmöten om 60 minuter.

• Övningsuppgifter mellan gångerna.

• Coachning via mail mellan gångerna.

• Boken Konsten att lyssna.

Var träffas vi?

Adolf Fredriks Kyrkogata 15, nära Hötorget i centrala Stockholm

Hur bokar man?

Kontakta mig här för prisuppgift och en lista med lediga tider. Där väljer ni tider som passar er. De två individuella mötena och första parmötet kan ligga helt intill varandra. Det bör sedan vara en till tre veckor mellan parmötena

Av- och ombokning?

Av- och ombokning går bra fram till exakt kl 12.00 två arbetsdagar innan mötesdagen. Efter det utgår full ersättning.

Fortsättning?

Parcoachningpaketet är en bra grund och är tillräcklig i sig. Vill ni gå vidare finns ett möte med fokus på förlåtelse för att rensa ut gammalt skräp som ligger i relationen och stör. Det finns ett annat möte där ni lär er om maskulint och feminint för få in mer attraktion och passion i relationen. Ni kan också komma för att ytterligare fördjupa förmågan att vara närvarande, lyssna, förstå och samarbeta.

Omdömen

Min högsta förhoppning var att coachningen skulle leda till att jag och min man skulle få tillgång till varandras tankar och känslor. Det, och mer, har blivit verklighet. Nu kan vi tillsammans förstå våra liv i ett nytt sammanhang.
Anders och Cecilia

Vi tycker båda att din coachning var väldigt bra. Att det gick lösa våra problem med så pass enkla verktyg och på tre möten är nästan ofattbart.
Peter och Johanna

Efter våra tre sessioner hos dig upplever vi båda att vi kan höra och förstå varandra på ett nytt sätt, vi känner en glädje och kärlek vi längtat efter länge. Detta är en av de bästa investeringar vi gjort i vårt förhållande.
Jan och Camilla

Första mötet. Lär er att lyssna.

Parcoachning bild 1.001

Många tror att de är duktiga på att lyssna, utan att alls vara det. Att lyssna är en svår konst som de flesta av oss inte fått någon utbildning i. Vi har fått många lektioner i att skriva, läsa och tala, men få av oss har fått ens en enda lektion i att lyssna. Konsten att lyssna handlar om att lyssna på vad den andre säger, i stället för att vara upptagen av dina tankar om vad den andra säger, eller tankar om något helt annat.

För att kunna lyssna behöver du vara medveten. Medveten om skillnaden mellan vad den andre säger och vad du tänker. Många människor är omedvetna om den skillnaden. De blandar ihop det som faktiskt händer i verkligheten med sina tankar om det. Det skapar många konflikter och mycket lidande helt i onödan.

När jag lyssnar på dig så skapar jag ett utrymme i mig som bara är ditt. I stället för att filtrera det genom mina värderingar så tar jag emot det du säger som det är. I stället för att lyssna på mina egna tankar om det du säger så lyssnar jag på dig. Det är grunden i mänsklig kommunikation. De som inte kan lyssna bygger sina relationer på lös grund.

Andra mötet. Lär er att förstå.

Parcoachning bilder 2.001

Att lyssna och förstå är inte samma sak. Det går att lyssna utan att förstå. Men det går inte att förstå utan att lyssna. För att kunna förstå en annan människa behöver du inse att vi alla har olika verkligheter. Du ser inte världen som den är. Du ser världen som du är. Och det gör vi alla. Många använder uttrycket ”Jag kan inte förstå hur du kan…” när de vill uttrycka sig negativt om någon. Men det säger egentligen mer om deras förmåga att förstå än om den de tilltalar. Nästan allt som en människa gör går att förstå. Men ibland kräver det att du måste röra dig långt ifrån den utsiktspunkt som du normalt ser världen ifrån. Att förstå är alltid önskvärt.

 

Parcoachning bilder 3.001
Parcoachning bilder 4.001

Att du förstår innebär inte att du behöver tycka att vad den andre säger är bra, klokt eller ens respektabelt. Du förstår hur den andre ser världen. Det är alltid av godo. Det är svårt att samarbeta med någon du inte förstår.

Tredje mötet. Lär er att samarbeta.

Parcoachning bilder 5.001

Vad gör du med det faktum att vi är olika? Trycker du undan din egen sanning och låtsas vara lika? Fördömer du och tar avstånd från den som är olik? Eller kan du samarbeta? Du ingår ett samarbete för att du behöver hjälp med något. Många ger direktiv i stället för att inbjuda till ett samarbete. Det har sin plats, men det är inte samarbete. För ett framgångsrikt samarbete behöver du lära dig att vara tydlig med vad du behöver hjälp med och kunna stödja din partner att göra detsamma.

Fortsättning och fördjupning.

Förlåtelse

Ibland ligger gamla oförätter kvar i relationen och skapar dålig stämning och blockerar vidare utveckling. Genom att förlåta rensar vi undan gammalt skräp och ger oss en chans att börja om. Det här mötet ger en fördjupad kunskap om vad förlåtelse innebär och erbjuder er en möjlighet att förlåta varandra för det som varit. Förlåtelse är inget som kommer av sig själv utifrån. Du förlåter för att du vill.

Maskulint och feminint

Män och kvinnor är och ska vara jämlika, men vi är inte lika. Mycket är lika, i första hand är vi alla människor, men det  finns uppenbara skillnader fysiskt men också skillnader i vad vi attraheras av hos vår partner. Det här mötet fokuserar på att kunna ta fram det maskulina och det feminina som finns där helt naturligt i oss och hitta attraktionen och passionen som kommer med det.