Närvaro


Medvetenhet

En väg att gå, inte ett mål att nå.

Från kommentarer om Närvaropodden på iTunes: