#078 Vanor

februari 21, 2021 Bengt No comments exist

Ett samtal med Heidi Andersen, mindset- och meditationscoach, om hur man skaffar sig vanan att meditera varje dag, om hjärnan som en äng och vanor som stigar på den, om att det ofta är bättre att möta det man är rädd för än att undvika det, om överlevnadsmekanismer som blivit kontraproduktiva och i ställer leder mot undergång, om kraften i att vara vänlig mot sig själv, om att namnge trollet och därmed döda det, om att avstå en omedelbar belöning för en framtida vinst, om motivation, om att konstruktivt förhålla sig till det omedvetna, om att vi i liten grad råder över vad vi tänker och känner, om att vi i högre grad kan råda över vad vi säger och gör, om vanor som pågående projekt, om att ändra vanor genom att söka sig till andra som också gör det, om att stimulera den nya vanan med en belöning, om att koppla en ny vana till en gammal, om att förbereda för den nya vanan, om att göra det enkelt att utföra den nya vanan, om att visualisera sig själv med den nya vanan, om att föra journal över sin förändring och – om att en liten förändring nu med tiden växer till en stor förändring.

Om du vill veta mer om Heidis arbete eller komma i kontakt med henne kan du göra det via hennes hemsida.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *