Parcoachning

Jag undrar om det finns något som är så komplicerat som att ha en levande och härlig relation. Ändå förväntas vi klara det utan utbildning. Många har märkt att det inte går och lämnar relation efter relation eller lever kvar i en relation som inte är helt tillfredställande. Det här är inte parterapi. Denna parcoachning fungerar mer som en relationsutbildning. Ni får en användbar bild av er relation som en gemensam trädgård. Ni får verktyg att arbeta med i trädgården, ni lär er lyssna på, förstå, samarbeta och uppskatta varandra. Det är enkla verktyg, som gör stor skillnad. Först träffar jag er en gång vardera individuellt för att höra vad ni har för förhoppningar. Sedan träffar jag er tre gånger som par. Första gången har vi fokus på att lära sig lyssna, andra gången att förstå och tredje gången på att samarbeta. Jag beskriver dessa möten närmare nedan. Ni får hemuppgifter mellan varje gång.

 

Kontakta mig för prisuppgifter och mer info.

 

Min högsta förhoppning att coachningen skulle leda till att jag och min man skulle få tillgång till varandras tankar och känslor. Det, och mer, har blivit verklighet. Nu kan vi tillsammans förstå våra liv i ett nytt sammanhang.

Anders och Cecilia

 

Vi tycker båda att din coachning var väldigt bra. Att det gick lösa våra problem med så pass enkla verktyg och på tre möten är nästan ofattbart.
Peter och Johanna

 

Efter våra tre sessioner hos dig upplever vi båda att vi kan höra och förstå varandra på ett nytt sätt, vi känner en glädje och kärlek vi längtat efter länge. Detta är en av de bästa investeringar vi gjort i vårt förhållande.
Jan och Camilla

 

 

Första mötet. Lär er att lyssna.

Parcoachning bild 1.001

Många tror att de är duktiga på att lyssna, utan att alls vara det. Att lyssna är en svår konst som de flesta av oss inte fått någon utbildning i. Vi har fått många lektioner i att skriva, läsa och tala, men få av oss har fått ens en enda lektion i att lyssna. Konsten att lyssna handlar om att lyssna på vad den andre säger, i stället för dina tankar om vad den andra säger, eller tankar om något helt annat.

 

För att kunna lyssna behöver du vara medveten. Medveten om skillnaden mellan vad den andre säger och vad du tänker. Många människor är omedvetna om den skillnaden. De blandar ihop det som faktiskt händer i verkligheten med sina tankar om det. Det skapar många konflikter och mycket lidande helt i onödan.

 

När jag lyssnar på dig så skapar jag ett utrymme i mig som bara är ditt. I stället för att filtrera det genom mina värderingar så tar jag emot det du säger som det är. I stället för att lyssna på mina egna tankar om det du säger så lyssnar jag på dig. Det är grunden i mänsklig kommunikation. De som inte kan lyssna bygger sina relationer på lös grund.

Andra mötet. Lär er att förstå.

Parcoachning bilder 2.001

Att lyssna och förstå är inte samma sak. Det går att lyssna utan att förstå. Men det går inte att förstå utan att lyssna. För att kunna förstå en annan människa behöver du inse att vi alla har olika verkligheter. Du ser inte världen som den är. Du ser världen som du är. Och det gör vi alla. Många använder uttrycket ”Jag kan inte förstå hur du kan…” när de vill uttrycka sig negativt om någon. Men det säger egentligen mer om deras förmåga att förstå än om den de tilltalar. Nästan allt som en människa gör går att förstå. Men ibland kräver det att du måste röra dig långt ifrån den utsiktspunkt som du normalt ser världen ifrån. Att förstå är alltid önskvärt.

 

Parcoachning bilder 3.001
Parcoachning bilder 4.001

Att du förstår innebär inte att du behöver tycka att vad den andre säger är bra, klokt eller ens respektabelt. Det innebär att du lyckats röra dig intellektuellt till den plats därifrån den andre ser världen. Det är alltid av godo. Det är svårt att samarbeta med, och att motarbeta, någon du inte förstår.

Tredje mötet. Lär er att samarbeta.

Parcoachning bilder 5.001

Vad gör du med det faktum att vi är olika. Trycker du undan din egen sanning och låtsas vara lika? Fördömer du och tar avstånd från den som är olik? Eller kan du samarbeta? Du ingår ett samarbete för att du behöver hjälp med något. Många ger direktiv i stället för att inbjuda till ett samarbete. Det har sin plats, men det är inte samarbete. För ett framgångsrikt samarbete behöver du lära dig att vara tydlig med vad du behöver hjälp med och kunna stödja din partner att göra detsamma.

Fortsättning och fördjupning.

Förlåtelse

Ibland ligger gamla oförätter kvar i relationen och skapar dålig stämning och blockerar vidare utveckling. Genom att förlåta rensar vi undan gammalt skräp och ger oss en chans att få börja om. Det här mötet ger en fördjupad kunskap om vad förlåtelse innebär och är en möjlighet att förlåta varandra för det som varit. Förlåtelse är inget som kommer utifrån. Du förlåter för att du vill.

Maskulint och feminint

Män och kvinnor är och ska vara jämlika, men vi är inte lika. Mycket är lika, i första hand är vi alla människor, men det  finns uppenbara skillnader fysiskt men också skillnader i vår energi, vad vi attraheras av hos vår partner. Det här mötet fokuserar på att kunna ta fram det maskulina och det feminina som finns där helt naturligt i oss och hitta attraktionen och passionen som kommer med det.