Individuell coachning

Coachningen syftar till att du ska bli mer medveten och närvarande. Då vet du vad som är rätt för dig och upplever:  ”Jag gör som jag själv vill”. Det är inte egoism vi är ute efter. Tvärt om. När du agerar utifrån ditt sanna själv i stället för från ditt egos rädslor, så får du inte bara leva ditt eget liv helt och fullt. Du kan också vara till nytta för andra. 

Det gör vi i tre steg.

  1. Vakna upp
  2. Städa upp
  3. Växa upp

 

Steg 1. Vakna upp

Att vakna upp innebär att vara närvarande och uppleva det som finns här nu i det innevarande ögonblicket. Att bli medveten om skillnaden mellan tankevärlden och verkligheten och få uppleva vem du är när du är helt och hållet närvarande. När du är närvarande blir du handlingskraftig i verkligheten. 

Steg 2. Städa upp

Det är få av oss som har fått växa upp med helt medvetna och närvarande föräldrar. De flesta har haft mer eller mindre dysfunktionella föräldrar som gjort så gott de kunnat. Det har inneburit att vi lärt oss fel om oss själva och om att vara människa. När vi tillämpar det fungerar det inte. Här är några exempel på områden som kan behöva städas upp: Vad gör dig älskbar? Vad göra när man blir rädd? Hur hantera känslor? Hur relatera till andra? 

 

Steg 3. Växa upp

En mogen människa har alltid ett val. En omogen har inget val, utan blir i stället som en reaktiv automat. När du städat upp i din personlighet och blivit mer medveten och närvarande, så kan du i allt fler situationer välja att göra som du själv vill i stället för som dina tankar, gamla mönster, ovanor, rädslor och reaktioner säger åt dig att göra.

 

 

Mitt sätt att arbeta påminner om ACT, Acceptance Commitment Therapy, tredje generationens KBT. Ingen coaching- eller terapiform har mer vetenskapligt belagda resultat. 

Under rubriken omdömen nedan berättar några av mina klienter kortfattat vad de fått ut av coachningen. De är alla olika, men somligt är gemensamt. Sammantaget ger deras berättelser en bild av vad du kan förvänta dig av arbetet hos mig.

Varje möte är på 1 tim och 40 minuter. De första fyra gångerna träffas vi med en till två veckors mellanrum, sedan kan det bli mer utspritt.

Kontakta mig för prisuppgifter och mer info.

 

IMG_1986

Omdömen

"Jag är så tacksam för de tillfällen  jag har fått möta dig och för allt jag har fått lära. Din visdom, dina erfarenheter som du så generöst delar med dig av och inte minst alla de fantastiska liknelser du gör har varit så givande. Med din närvaro, din utstrålning och ditt bemötande skapar du en fin stämning som gör att det känns naturligt att berätta om det mest personliga utan att det känns konstigt. Jag gillar upplägget, det känns bra med meditation som inledning. Det var ovant för mig i början, nu har jag lärt mig att det är ett bra sätt att "landa" på för att bli mer närvarande och det är en bra start på mötena. Du känner av och ställer rätt frågor, ibland svåra och det är inte alltid lätt att hitta ett direkt svar. Det krävs en del eftertanke och mycket funderingar bakåt i tiden för att sedan sätta det i samband med hur det är nu och hur det har påverkat livet. De praktiska övningarna är utvecklande. Det är en bra träning och ett bra sätt att få ta steget utanför komfortzonen och utmana sig själv. Kombinationen av meditation, samtal, dina berättelser, liknelser och de praktiska övningarna ger en bra balans, det känns spännande och tiden går så fort. Jag har alltid haft något att fundera på efter mötena men jag har också alltid känt mig berikad, glad och nöjd när jag har kommit ut på Drottninggatan. Du är en fantastisk coach som jag varmt vill rekommendera till andra. Tusen tack!"

- Lena, 52, Inköpare

 

"Jag befann mig i en livskris. Jag var fysiskt och psykiskt nedbruten och kände att jag hade kämpat till sista andetaget för att försöka förbättra min situation. Jag ifrågasatte min egen existens och mina relationer. Jag hade haft en enorm otur. Men varför hade detta hänt just mig? Då jag fick kontakt med Bengt. Jag var väldigt skeptisk – inte bara till honom utan till det mesta. Jag hade blivit sviken av så många under så lång tid. Sakta men säkert hittade han de röda trådarna i mitt liv som hade bidraget till krisen. Han fick mig att inse vad jag behövde jobba på. Dessa saker åskådliggjordes för mig på väldigt konkret sätt. Han var klarsynt och förmedlade det på ett ödmjukt sätt. Han frågade, lyssnade, stöttade och återkopplade. Vissa gånger hade jag frågeställningar som gällde vardagliga rädslor, andra gånger arbetade jag med att reda ut mitt inre kaos. Han fanns där och var oerhört professionell på ett humant sätt. Jag rekommenderar verkligen honom som mentor och coach."

- My, 34, civilekonom

 

"Med Bengts hjälp kunde jag för första gången se mig själv utifrån och därför förstå mitt eget beteendemönster. Ett effektivt verktyg som jag använder lika mycket privat som professionellt."

- Anna, 29, marknadsförare

 

"Jag har blivit mer uppmärksam på mitt eget beteende. Jag har lärt mig metoder som hjälper mig bli medveten om känslor som uppstår då jag möter konflikter. Jag kan nu lösa konflikter på ett sätt som skapar frid och harmoni istället för ökat inre kaos. Jag upptäckte att jag alltid letat efter svar utanför mig själv, överallt utom på ett ställe väldigt nära mig, i självet. Nu har min självkänsla ökat. Jag vet att jag har svaret inom mig, bara jag tillåter mig lyssna på mig själv. Det var magiskt att upptäcka. Jag har fått metoder att och öva på tillit, jag behöver inte hela tiden forcera. Då jag tillåter saker komma till mig känner jag stor glädje och nu kan jag låta andra växa och få mer plats."

- Nina, 40 utvecklingschef

 

"Coachningen har gett mig verktyg att se på mig själv i ett annat ljus. Jag är inte längre lika låst i mitt förhållningssätt och känner att jag numera ofta kan ställa mig utanför mitt drama och tänka tankar som bär mig framåt. Coachningen var lika användbar i mitt arbete som marknadschef som i mitt privatliv med man och barn."

- Erika, 40, marknadschef

 

"Coachningen har betytt väldigt mycket för mig. Övningarna och samtalen med Bengt har lärt mig att händelser och beteenden som jag tidigare upplevt hopplösa är fullt möjliga att hantera. Min självkänsla har blivit mycket starkare. Idag lyssnar jag mycket bättre på mig själv och agerar i linje med vad jag själv vill, vilket också oftare kommer i uttryck i min kommunikation med min omgivning. Tack vare att Bengt verkligen kunde lyssna aktivt och ge mig konkret stöd i samtalen kan jag idag i många fall coacha mig själv på egen hand."

- Marie, 30, projektledare

 

"Bengt utstrålar ett genuint intresse för människor. I synnerhet dig. Det är så det känns när du har honom öga mot öga. Det uppstår en medveten närvaro, där och då, som är nästan magisk. Redan vid första sessionen förstod jag att Bengts coachning skulle få stor betydelse för mig och mina framtida val, vilket det också har fått."

- Anna-Carin, 44, frilansskribent

 

"Jag vill tacka dig för att du har gett mig inspiration att våga göra förändringar i mitt liv, stora som små. Det krävs mod och kraft att hitta viljan att förändra ett invant beteende och kraften har du hjälpt mig att hitta. Din pedagogiska illustration av mina delpersonligheter har verkligen hjälpt mig att se och förstå mig själv. Jag är idag mycket bättre på att betrakta vad som händer och därmed finna möjlighet att undvika drama. Jag känner att jag har hittat en inre harmoni. Jag kan nu låta hela min orkester spela i harmoni när alla musiker får vara med. Jag vill också tacka för ditt fantastiskt fina engagemang och inte minst för din starka närvaro i våra möten."

- Barbara, 41, egen företagare

 

"Jag har fått verktyg att hantera min glädje, sorg och ilska så att vardagen har blivit mer harmonisk. Ett harmoniskt utgångsläge gör det lättare att vara öppen och se saker på ett mer neutralt sätt. Det frigör energi som jag kan använda till just det som är viktigt för mig här och nu."

- Eva, 42, formgivare

 

"Vid en känslig och lite svajig period i livet fick jag möjlighet att komma in på ett spår som säkert alltid funnits i mig men som jag varit oförmögen att se tidigare. Genom en närmare titt på mina delpersonligheter fick jag lära känna mig själv på djupet. Jag tog därmed ett ordentligt kliv i en riktning som gett mig styrka och tro på mig själv. Det har gett mig en härlig tillfredställelse och lust på livet."

- Lena, 45, lärare

 

"Mitt första intryck av Bengt var att jag mötte en till 100% närvarande person. Allt som var dolt, dött, obearbetat och en stor trasselsudd inom mig blev levande genom hans coachning. Jag har i mötena med Bengt kunnat fatta ett antal avgörande beslut för hur jag skall fortsätta utveckla min egen kreativitet."

- Lennart, 56, managementkonsult

 

"Coachningen har betytt väldigt mycket för mig. Övningarna och samtalen med Bengt har lärt mig att händelser och beteenden som jag tidigare upplevt hopplösa är fullt möjliga att hantera. Min självkänsla har blivit mycket starkare. Idag lyssnar jag mycket bättre på mig själv och agerar i linje med vad jag själv vill, vilket också oftare kommer i uttryck i min kommunikation med min omgivning. Tack vare att Bengt verkligen kunde lyssna aktivt och ge mig konkret stöd i samtalen kan jag idag i många fall coacha mig själv på egen hand. "

- Marie, 30, projektledare

 

"Att på ett kärleksfullt, kreativt sätt lära känna mina delpersonligheter blev för mig ett kraftfullt verktyg som direkt påverkade mitt liv. Jag kom med drama och gick efter att ha mött Bengt med ny energi, kraft och ett kärleksfullt förhållande till mig själv och min omvärld."

- Tatjana, 41, egen företagare

 

"Min tid med coachning hos Bengt har verkligen förändrat mitt liv. När jag först kom till Bengt mådde jag väldigt dåligt utan att riktigt veta varför. Vad han gjorde var att dela upp min personlighet i olika delar och få mig att lära känna dem så jag kan styra dem, istället för att låta dem styra mig. Jag fick lära mig hur jag kan leva i nuet, och komma i kontakt med mig själv. Vikten av det för ett lyckligt liv är obeskrivlig. Bengts förmåga att förmedla dessa saker är utomordentlig, dels på grund av att han är väldigt pedagogisk, men också för hans enormt starka närvaro. Det har verkligen inspirerat mig. Tack vare de värdefulla verktyg och insikter jag fått genom coachningen har jag fått förmånen att i bra tid upptäcka att jag är alkoholist. Det finns inga ord som kan beskriva hur tacksam jag är för att Bengt hjälpte mig att bli nykter. Mitt liv är nu underbart. Jag är lycklig och stark för första gången i mitt liv. Jag är ärlig och sann. Jag har lärt mig att vara uppmärksam. Bengt, jag är dig av hela mitt hjärta för evigt tacksam!"

- Susanne, 25, kroppsterapeut

 

"Jag hade funderat länge på mitt eget mönster, försökt att fixa det på alla sätt jag själv kunde komma på. Men det slutade ändå alltid på samma sätt och jag blev mer och mer frustrerad. Jag har alltid haft lätt att skylla på min omgivning, men nu började jag fundera på om det kanske i själva verket handlade om min egen inställning till saker och ting. Jag behövde någon form av vägledning, och det var då jag kom i kontakt med Bengt. Från vår första session kände jag att han ställde frågor som fick mig att tänka, att verkligen tänka. Jag började praktisera vad vi pratade om, både på jobbet och på hemmaplan, och till min förvåning blev allting så mycket tydligare och enklare. Jag kunde till exempel ha en konversation med min chef där jag kände att han lyssnade. Allt jag behövde göra var att prata på ett annat sätt. Jag känner mig otroligt balanserad idag, och framförallt känner jag en glädje över att inte gå runt och vara förbannad hela tiden. Plötsligt har jag massor av tid över att lägga min energi på. Jag blir inspirerad på ett sätt som jag inte blivit på många år. Jag kan varmt rekommendera Bengt som coach, han är en varm, öppen och nyfiken person som ställer de rätta frågorna och vägleder till förändring. Han har gett mig verktygen att leva i nuet, och för det kommer jag alltid vara tacksam."

- Linda, 31, Art Director

 

"Jag är dig så tacksam för att du coachade mig. Det kan låta dramatiskt men nu känns det som att jag inte hade överlevt annars. Har blivit mycket mer medveten om mig själv. Din vägledning med övningar gav mig inblick i en helt ny värld. Och jag vill veta mer om den världen. Läser den litteratur du rekommenderat och självklart dina böcker. De är helt klart outstanding. Din lilla vita har jag t ex alltid med mig i väskan för behovsläsning. Ja, mitt liv har äntligen blivit till för mig och det känns så spännande."

- Liv, 49, administratör

 

"Jag kom blockerad med huvudet fullt av ett virrvarr utav tankar, utan tillgång till min egen visdom. Genom en lyhörd, följsam, holistisk och intelligent coachning har jag fått hjälp med att sortera, se samband, sammanhang och möjligheter. Jag har fått verktyg att använda för att hitta till min innersta röst igen, en ovärderlig gåva. Nu kan jag öva mig på att leva med öppna ögon, öppet sinne och ett öppet hjärta."

- Klara, 37, pedagogisk rådgivare

 

"Bengt, jag vill tacka dig för de intensiva och lärorika höstmånader jag fick tillsammans med dig. Det var en oerhört givande tid för mig. Med hjälp av dig lärde jag mig se mina negativa mönster och att bli vaksam mot fallgroparna ner i egots drama. Jag lärde mig också att se mig själv med snällare ögon, att vara mindre självkritisk och att låta delar av min personlighet, som tidigare inte har fått ta så mycket plats, träda fram. Utan överdrift kan jag säga att jag är väldigt harmonisk idag."

- Maria, 37 år, Marketing Communications Manager

 

"Tack Bengt, för att jag tillsammans med dig lyckats ta fram ett inre lugn i mig! Vilket i sin tur gör mig mera närvarande i möten med andra människor. Jag känner en stor tillit till dig och det har gjort att jag har öppnat mig till dig, som jag aldrig har gjort till någon annan. Många frågetecken har fått sina svar."

- Marianne, 50, ekonom

 

"Mitt företag har gått bättre än någonsin i höst/vinter och jag känner mig väldigt mycket mer fridfull och klok som person. Det är mycket på grund av vad jag har lärt mig av dig. Jag tror inte att jag har tackat dig för det! Så tusen tack för det!!"

- Camilla, 43, egen företagare