Närvaro


Medvetenhet

 

 

En väg att gå, 

inte ett mål att nå.