Närvaro


Medvetenhet

 

En väg att gå,

inte ett mål att nå.