Närvaro

Medvetenhet


 

Aktuellt

En kväll om självförtroende

Vad innebär det att ha bra självförtroende och hur får man det? Hur kan man oskadliggöra tankarnas terrorism? 

En interaktiv föreläsning där jag berättar vad jag lärt under mina snart 20 år som coach för individer och par.

5/10 18.30-20.00      250 kr