Närvaro

Medvetenhet


 

Föreläsning om maskulint och feminint 4/10 18.30

"Vad är maskulin och feminin energi? Hur kan du använda dem för att skapa balans i ditt liv? Och för att få uppleva attraktion och passion?" Det är frågor vi kommer att utforska denna kväll.