Närvaro

Medvetenhet


 

Return to Love. Workshop 13/11 18.30

"Hur kan man se igenom och oskadliggöra tankarnas terrorism?" Det är frågan som vi kommer att utforska denna kväll.