narvaropodden

NÄRVAROPODDEN

En samlande kraft mot tankarnas terrorism.

Tillsammans med andra som arbetar för ökad medvetenhet och närvaro undersöker jag sätt att bekämpa tankarnas terrorism.

Lyssna – och slappna av in i kampen.

Bengt Renander

5 september, 2019

#043 Närvaro

Ett samtal med Ise Lundborg om närvaro. Vi pratar om att på riktigt älska sig själv, om ögonblicket när självet tränger igenom, om att vara alldeles vanlig och lycklig, om att göra motstånd mot kärleken i sig, om att känna sig tom och öppen, om hur närvaro leder till trygghet, om att hitta sig själv och leta efter sitt ego, om hur vägen till närvaro kan te sig, om att inte kunna oroa sig, om närvaro som att ha sin uppmärksamhet i det innevarande ögonblicket och uppleva världen, om att hitta sanningen om mig i mig, om att se varandra på riktigt och om att hugga ved och bära vatten – göra en andlig resa – och sedan hugga ved och bära vatten. 

Vill du komma i kontakt med Ise kan du maila honom på: atlander_ise@yahoo.se

19 augusti, 2019

#042 Naturligt

Ett samtal med Bosse Rosén som genom sitt företag Utemaningen på olika sätt använder naturen för att hjälpa människor till närvaro. Vi pratar om värdet av att uppleva sig vara en del av något större, om att dansa med verkligheten där verkligheten för och jag följer, om meningen med existensen här på jorden, om att använda naturen som vaccin i stället för rehabilitering, om naturen som en accepterande och närvarande samarbetspartner, om närvaro som det vackraste vi har att ge, om att kunna känna mjuk fascination och om likheten mellan träd och människor.

Vill du komma i kontakt med Bosse eller veta mer om hur han arbetar med och i naturen så gör du det via hans hemsida.

12 augusti, 2019

#041 Sårbarhet

Ett samtal med terapeuten och författaren Thomas Anderson där vi pratar om vad det innebär att vara sårbar, om att vara i kontakt med sina känslor och att ärligt berätta om dem, om friheten i att kunna känna det man känner, om när gamla självbilder dör så att nya kan födas ur askan, hur styrkan växer fram i sårbarheten – och om hur manlighet och sårbarhet hänger samman. 

Om du vill komma i kontakt med Thomas eller köpa hans bok Sårbar man. Vägen till inre styrka. gör du det enklast via hans hemsida.

16 juli, 2019

#040 Framtiden

I detta avsnitt får du det femte kapitlet av min bok Handbok i närvaro. Där beskriver jag hur du släpper terroriserande tankar om framtiden. Jag berättar om värdet av att ge upp kampen mot verkligheten och i stället flyta medströms. Du får en bild av livet som en improvisationsteater där vi genom närvaro och acceptans blir nyfikna deltagare i ett äventyr som utvecklar sig allt eftersom.

Vill du beställa boken kan du göra det här.

(Första kapitlet finns i avsnitt #001, andra kapitlet i #010, tredje kapitlet i #018 och fjärde kapitlet i #030.)

1 juli, 2019

#039 Enneagrammet

Ett samtal med ledarutvecklaren Mona Brenkle Gejer om vad en typologi är, hur typologier kan användas och missbrukas, om vad som utmärker Enneagrammet som typologi, om olika sätt att förstå sig själv och andra, om att få stöd i att förstå sin personlighet. Vi går igenom de nio olika typerna i Enneagrammet, deras styrkor och svagheter och – om hur många sätt vi kan vara olika på.

Du kan ladda ned en pdf med en enkel beskrivning av de nio olika typerna längst ned på sidan här.

Vill du anlita Mona som ledarutvecklare når du henne enklast via hennes hemsida.

13 juni, 2019

#038 Circling

Ett samtal med leg. psykolog Daniel Ek om circling, som är ett fascinerande sätt att vara i närvarande kontakt med en eller flera människor. Vi pratar om vad circling är och inte är, hur det går till och spontant blir det en demonstration av hur det kan låta när man circlar. Vi pratar om att det kan vara lättare att meditera tillsammans, om den intimitet och kärlek som endast kan uppstå i nuet, om det fascinerande i att få vara med när något skapas, om att vara naken och sårbar – och om värdet av att bryta mot de flesta av det vanliga samtalets regler.

Vill du komma i kontakt med Daniel, veta mer om circling eller Daniels nya projekt Vänskapslabbet så gör du det enklast via hemsidan.

1 juni, 2019

#037 Tankar

Ett samtal med Anna Tebelius Bodin, som har en masterexamen från Harvard i inlärningspsykologi. Hon arbetar som föreläsare och författare om hjärnan och psykologin bakom hur vi lär, motiveras och upprätthåller psykisk hälsa. Vi pratar bland annat om tankarnas terrorism och hur den kan stoppas, om att se sina tankar utifrån och att inte vara ett offer för dem, om att vi lär oss det vi tänker, om vad hot- och belöningssystemet gör med oss, om värdet av att formulera tankar, om att faktiskt kunna saker, om den kognitiva hjärnan och den emotionella hjärnan och – om värdet av att bejaka apan i sig.

Vill du komma i kontakt med Anna, köpa hennes böcker eller boka henne som föreläsare gör du det enklast via hennes hemsida.

15 maj, 2019

#036 Egot

Ett samtal med Katarina Mannheimer Ahlström, filosofie doktor i socialt arbete. Hon arbetar som föreläsare, terapeut och författare. Vi pratar om hur egot utvecklas, hur egot definierar sig genom jämförelse och separation, om egots strategier och baktankar, om det sunda egot, om smärtan i att tappa bort sig själv, om upplevelser av upplysning, om att inkludera sig själv bland sina nära och kära, om själens mörka natt och om hur smärta kan tvätta bort gammalt skräp i personligheten.

Om du vill komma i kontakt med Katarina, anlita henne som terapeut eller föreläsare eller köpa hennes bok Dit hjärtat längtar så gör du det enklast via hennes hemsida.

2 maj, 2019

#035 Giraffspråk

Ett samtal med Joachim Berggren, som är certifierad instruktör i Non Violent Communication, eller giraffspråk som det också kallas. Vi pratar om hur det goda samtalet skapar bra samarbeten och löser konflikter. Vi går igenom de fyra delar som finns i giraffspråket; Först observerar du vad som händer i verkligheten. Du känner vilken känsla det väcker i dig. Du identifierar vilket behov den känslan är kopplad till. Och så berättar du vad du önskar. Vi pratar om hur giraffspråket får en att ta ansvar för sina egna behov och släppa ansvaret för andras känsloliv. Om att sätta gränser för sig själv och andra på ett sätt som skapar respekt. Och – om hur man får en härlig fredagskväll i stället för att sura.

Vill du komma i kontakt med Joachim, veta mer om hans föreläsningar eller NVC-resa så gå till hans hemsida.

14 april, 2019

#034 Sekter

Ett samtal med psykologen Håkan Järvå. Han har erfarenhet som sektmedlem och hjälper idag människor ur sekter och till ett liv i verkligheten. Vi pratar om hur en rekrytering till en sekt kan gå till, hur man först höjs och sedan sänks, om sekter som andlig snabbmat, om varningsklockor att vara uppmärksam på; det finns en stark och karismatisk ledare i toppen, ledaren behandlas som speciell och utvald, ledaren har sexuella kontakter med medlemmarna, det finns en kunskapshierarki som man ska ta sig upp genom, flera olika kurser som kostar pengar, slumpmässig bestraffning, utpekande av syndabockar, det finns yttre fiender, en känsla av vi mot dom, man lever inte som man lär och i några fall finns en mycket märklig skapelseberättelse.

Vill du få kontakt med Håkan kan du maila: hakan@meeple.se

1 april, 2019

#033 Njutning

Ett samtal med Sofia Kreissl, kroppsterapeut och certifierad workshopledare i Samtyckeshjulet. Vi pratar om att lära sig komma i kontakt med kroppen och att njuta, om hur det goda samtalet skapar trygghet som möjliggör njutning, om att göra tydliga och uttalade överenskommelser, om att känna sina egna gränser och att kunna uttala dem, om Samtyckeshjulets fyra delar; Göra eller Ta emot, För dig eller För mig. Om att känna sig sexuell, om hur man säkerställer att inte begå övergrepp, om att man får be om det man längtar efter, om vad ett cuddleparty är och om vad man kan göra där. En bra och beskrivande bild av Samtyckeshjulet finns att ladda ned här.

Om du vill komma i kontakt med Sofia, få en kroppsterapi, gå på ett Cuddle Party eller en kurs i Samtyckeshjulet så gör du det via hennes hemsida.

11 mars, 2019

#032 Högkänslig

Ett samtal med högkänslighetsterapeuten Marja Norlin från Högkänslighet Sverige om vad högkänslighet är, de fyra vanligaste personlighetsdragen hos en högkänslig, om vikten av att bli medveten om vad som händer i tankevärlden, om vådan av synen på känslor som farliga, om värderingar som skapar känslor, om tillgångarna och fördelarna med att vara högkänslig, om mäns högkänslighet, om att ha högkänsliga barn och vara högkänslig förälder, om vikten av att se sina egna behov – och att tillfredsställa dem.

Om du vill komma i kontakt med Marja eller veta mer om högkänslighet kan du göra det via Högkänslighet Sveriges hemsida.

1 mars, 2019

#031 Medkänsla

Ett samtal med Camilla Sköld om närvaro och medkänsla. Camilla är doktor i neurovetenskap och bland annat initiativtagare till och kursansvarig för Mindfulnessbaserad Stresshantering på Karolinska Institutet. Samtalet berör sådant som att sluta se sig som ett projekt som ska bli bra sedan, om hur hårt och dömande det kan låta i huvudet på oss när vi pratar till oss själva, om att vara orolig i tre minuter i stället för tre dagar, om friheten som kommer med att kunna känna det man känner, om att vara rädd för att inte ha något att säga, om hur både närvaro och egodrama smittar, om hur man kan aktivera sitt trygghetssystem, om värdet i att beröra sig själv kärleksfullt och om att övervinna rädslan för att känna – eftersom det inte är farligt.

Vill du veta mer om Camillas arbete eller komma i kontakt med henne så gör du det enklast via hennes hemsida.

21 februari, 2019

#030 Nuet

I detta avsnitt får du det fjärde kapitlet av min bok Handbok i närvaro. Där berättar jag om hur du använder acceptans och tacksamhet för att bli mer närvarande. Jag berättar om de två grundläggande förhållningssätten, klaga eller acceptera. Om tre varianter av acceptans: acceptera som det är, acceptera och förändra samt acceptera och lämna. Om hur tacksamhet tar oss nuet och hur acceptans gör oss handlingskraftiga i verkligheten.

Vill du beställa boken kan du göra det här.

(Första kapitlet finns i avsnitt #001, andra kapitlet i #010, tredje kapitlet i #018.)

14 februari, 2019

#029 Toning

Ett samtal med musikern och artisten Marie Bergman om vad toning är, om att använda ljud för att komma i balans, om att höra hur en känsla låter, om att träna sig på att ta emot, om att toner och musik passerar intellektet, om att vara i kontakt med sina rötter, om vikten av att veta vad man själv vill, om att vilja sjunga men tro att man inte kan, om hur förlåtelse kan ge frihet, om oförrätter som närvarotjuvar, om att gå sönder och bli hel igen, om läten som kommunikation och om hur man kan komma in om man känner sig utanför.

Om du vill komma i kontakt med Marie eller se var och när du kan vara med på hennes toningar så kan du göra det på hennes hemsida.

27 januari, 2019

#028 Buddhism

Ett samtal med Staffan Hammers, som varit buddhistmunk i elva år varav 8 år i ett kloster på Sri Lanka. Idag föreläser han och leder meditationer på retreater och i Vipassanagruppen där han är en av de ledande medlemmarna. Vi samtalar om frukterna av meditation, om hur man använder tankar för att bli mer närvarande, om karma, om reinkarnation, om allas buddhanatur, om hur det påverkar livet att vara buddhist, om att äta när man äter och sova när man sover, om rätt strävan, om att gå medelvägen i stället för antingen/eller, om den ädla åttafaldiga vägen; rätt synsätt, tanke, tal, handling, levebröd, strävan, medveten närvaro och koncentration, om de tre juvelerna; buddha, dharma, sangha, om hur det är att leva som buddistmunk, om buddhistisk kundsupport, om visdomen i att inte veta och – om att döda Buddha om man träffar honom.

Om du vill komma i kontakt med Staffan, höra hans föreläsningar och gå på hans meditationer på Vipassanagruppen så hitter du mer info på deras hemsida.

20 januari, 2019

#027 Intervju

En intervju som Mikael Öhrén från Bättre Relationer-podden gjorde med mig sommaren 2018. Vi pratar bland annat om varför närvaro är grundläggande i relationer, om att lyssna, förstå och samarbeta, om värdet av uppskattning, om hur nuet, kärleken och självet verkar höra ihop, om hur rädsla drar bort vår närvaro, om korrigerande beteende, om att kunna göra vad man själv vill i stället för det rädslan säger, om vad man kan göra när bara en i relationen vill utvecklas, om närvaro i sexlivet, om maskulint och feminint, om att män och kvinnor är olika och jämlika och om var gräset är grönast.

Vill du veta mer om Mikael Öhrén och hans arbete för bättre relationer eller lyssna på hans podd kan du göra det via hans hemsida.

5 december, 2018

#026 Dejting

Ett samtal med dejtingcoachen Linnea Molander, som berör flera olika aspekter av dejting. Vi pratar om värdet av att vara i kontakt med sin kropp och sina känslor, om hur man flirtar, om hur man kommer i kontakt med sin feminina energi, om att sluta vara rädd för sina känslor och därmed bli fri, om att öva på att bli en mer fysisk person, om det otrygga undvikande anknytningsmönstret och hur det påverkar dejtandet, om kärlek och hur man kan få uppleva den direkt, om hur man inser att det inte är något fel på en – man har lärt sig fel, om hur medberoende spelar in i en dejt och om att man faktiskt får kräva att människor ska vara snälla.

Vill du veta mer om Linnea, köpa hennes bok ”Dejting börjar med dig”, eller anlita henne som dejtingcoach kan du göra det via hennes hemsida.

29 november, 2018

#025 Meditation

En samproduktion med podden Meditera mera där meditationscoachen Axel Wennhall intervjuar mig om varför och hur man ska meditera. Jag berättar om min egen utvecklingsresa. Vi pratar om hur meditation stärker närvaromuskeln och att meditation inte primärt handlar om att känna sig bra utan om att bli bra på att känna. Om den inre kartan med självet och egot med fyra delpersonligheter; presteraren, smärtkroppen, försvararen och dansaren. Om att jag är mig själv när jag är närvarande. Om hur acceptans förändrar livet i grunden och vad man ska göra när man tappar en liter mjölk i golvet.

Om du vill komma i kontakt med Axel och Gustav, få mer information om deras meditationsresor, anlita Axel som meditationscoach eller lyssna på deras nya podd Meditera mera så kan du göra det på deras hemsida.

11 november, 2018

#024 Traumaläkning

Ett samtal med Kristina Petterson, psykoterapeut, mindfulnessinstruktör och dansterapeut. Hon arbetar med en teknik som kallas Life Span Integration och som hjälper människor att ta sig ur trauman från det förflutna. Vi pratar om värdet av att göra en tidslinje skriva in sina livshändelser där och om hur det ändrar neurala mönster i hjärnan så att traumat förlorar sin kraft. Vi pratar om mindfulness och nyttan av det, om överdriven rädsla som överlevnadsstrategi, om socialt engagemang som försvarssystem och om varför man får dödsångest när man på Instagram ser bilder från en fest man inte varit bjuden på.

Vill du veta mer om hur Kristina arbetar eller komma i kontakt med henne gör du det enklast genom hennes hemsida.

28 oktober, 2018

#023 Hypnos

Ett samtal med hypnositören Erik Olkiewicz om vad hypnos egentligen är och hur det fungerar, om olika medvetandetillstånd, om hur hypnos kan användas terapeutiskt och som show och hur man blir en guldfisk jagad av en haj.

Om du vill veta mer om Erik eller komma i kontakt med honom så gör du det via hans hemsida.

9 oktober, 2018

#022 Handlingskraft

Ett samtal med leg. psykolog Daniel Ek om ACT, Acceptance och Commitment Therapy, om att vara handlingskraftig i verkligheten i stället för destruktiv i en mardröm, om hur tankarna kan hindra oss att nå våra mål, om hur det man gör motstånd emot stärks, om att gå ur fantasivärlden och in i verkligheten, om kroppen som närvaroankare, om tankevärlden som en biofilm, om hur tankar terroriserar, om positiv och negativ motivation, om hur språket skapar lidande, om hur acceptans är bättre än positivt tänkande, om att vakna upp, städa upp och växa upp, om våra lätthackade hjärnor, om vad stress är, om tankar som en hypotes om verkligheten och om motståndet att känna det man känner som roten till psykisk ohälsa.

Mer info om Daniel och kontakt med honom får du via hans hemsida. Mindfulnesövningar och Daniels bok Tid att leva finner du här. Och om du är intresserad av att utbilda dig till gruppledare i ACT-baserad stressintervention hittar information om det här.

20 september, 2018

#021 Kärlek

Ett samtal med Bea Dominic om vad kärlek är, hur man kommer i kontakt med den, om att utöva kärlek i praktiken, om balansen mellan det praktiska och det magiska, om kärleksrelationen som en trädgård, om hur närvaro och kärlek hänger ihop, om intimitet som väg till frihet, om att djupt möta sig själv i relationen, om att städa på sin egen trottoar, om att välja en bra kärlekspartner, om att vara olika och jämlika, om ett bra första steg mot utveckling med min partner, om att sätta kärleksfulla gränser och ta ansvar för sina känslor, om att smitta med drama eller kärlek och om det kloka i att se att man inte är klok.

Bea är talare och lärare inom kärleksfulla relationer och kvinnligt ledarskap. Hon föreläser runt om i världen,
är mentor och har tillsammans med sin man kurser för par. Du kan kontakta Bea och läsa mer om kurserna på hennes hemsida.

13 september, 2018

#020 Medberoende

Ett samtal med Ida Högström om vad medberoende är och hur man kan tillfriskna. Ida stödjer människor i att komma ur sitt medberoende, hon föreläser och producerar den populära Medberoendepodden. Vi pratar om medberoende som en mental besatthet av andra människor och problem, om när ett bruk av något går över i missbruk, om att lära sig att sätta enkla, tydliga och kärleksfulla gränser för sig själv och andra, om hur medberoende uppkommer, om hjälten, räddaren, tapetblomman och rebellen som olika uttryck för medberoende, om medberoendets väg till utbrändhet, om att utgå från att alla gör sitt bästa, om att vara mammande, martyr, manipulerande eller mästrande som strategier för kontroll och om hur man släpper taget och tillfrisknar.

Du kan kontakta Ida och lyssna på hennes podd på Medberoendepodden. Där finns också länkar till organisationer som ger hjälp och stöd för att komma ur medberoende.

31 augusti, 2018

#019 Närvaroträning

Ett samtal med Karl Mårtens om hur man kan träna upp sin närvaro. Karl utövar Kyudo, japanskt bågskytte, målar fåglar, utövar kalligrafi och meditation. Vi pratar om varför vägen och inte målet är viktigast i japanskt bågskytte, hur acceptans ger handlingskraft, hur tankarna försämrar våra prestationer, om att gå misstagens väg till kvalitet, om att släppa taget och låta kreativiteten ta över, om hur närvaro kan ta oss till vår högsta potential, om nuet som en plats att vila på, om värdet av att tillåta sig att känna det man känner, om att avväpna näthatare och kränkare och om hur man kan meditera utan att avsätta tid för det.

Här är en länk till Karls hemsida där du kan se hans fågelmålningar och kontakta honom. Här finns en hemsida med information om Kyodo

18 augusti, 2018

#018 Förflutet

Jag berättar om tankevärlden och upplevelsevärlden som de olika två världar vi kan ha vår uppmärksamhet i. Och du får tredje kapitlet, som beskriver sätt att släppa det förflutna, ur min senaste bok Handbok i närvaro.

10 juli, 2018

#017 Colibris

A conversation with the therapist Astrid Brinck about how to develop happiness, creativity and peace, both in ourselves and in the world. We cover many topics regarding how we work with ourselves and others; as individuals, couples and groups. We focus on the inner ghosts that follow us and how they can be turned in to our allies. We talk about feminine leadership, the importance of closing circles, on giving birth and letting go, to have a love affair with uncertainty, to look for happiness where it is, to be a responsible victim and how to do your part, as the colibri does.

Astrid Brinck is a contemporary teacher and integrative therapist from Chile. Her work blends the traditional and non-traditional perspectives for human awakening and self mastery. She has two websites astridbrinck.com and innerfreedominstitute.org

15 juni, 2018

#016 Utmattning

Ett samtal med Klara Török Møller om utmattning som en givande existensiell kris och en ovälkommen vän. Vi pratar om att lära sig leva inifrån och ut i stället för utifrån och in. Om utmattning som ett friskhetstecken och en inbjudan till självkännedom, som en sund reaktion på en felaktig inlärning. Om att vara självständig och om smärtan och nyttan av att gamla självbilder dör.

Klara Török Møller har ett förflutet inom utbildningssektorn, bl a som pedagogisk rådgivare, förskolechef, rektor och skolchef. Idag arbetar hon i sitt konsultbolag, Klarinsikt, bland annat med att hjälpa människor förebygga utmattning och att komma vidare ur den.

1 juni, 2018

#015 Tantrasex

Ett samtal med Mia Lehndal om tantra som ett sätt att förändra livet i grunden. Vi pratar om balans mellan stillhet och kaos, om närvaro som först öppnar hjärtat sedan skötet, om friktionssex och identifikation med prestation, om kärleksstaven, om livmodern som kvinnans centrum, om insomnade bröst och okänsligt sköte, om om kärleksfull beröring av bröst och lem, om sårbarhet som väg till intimitet och om att inte skjuta upp fyrverkeriet innan det blir mörkt.

Mia är coach, ledarutbildare och Body Love lärare. Om du vill köpa Mias bok Body Love book eller komma i kontakt med henne kan du göra det via hennes hemsida.

15 maj, 2018

#014 Framgång

Ett samtal med Kjell Enhager​ om hur man kan ha framgång och balans samtidigt. Vi ställer den viktiga frågan ”Varför?” Vi tar upp värdet av meditation, andlighet och andning. Kjell ger bra frågor att ställa till sig själv. Vi pratar om tacksamhet och om hur sinnesrobönen kan tillämpas i elittennis.

Kjell jobbar med ledarskap över hela världen och har blivit vald till Sveriges bästa talare. Han har i 30 år coachat kulturpersonligheter, företagsledare och internationella idrottsstjärnor. Han är aktuell med sin senaste bok Tänk låsningar och lösningar. Den kan du köpa på hans hemsida där du också hittar kontaktuppgifter till honom.

1 maj, 2018

#013 Improvisera

Ett samtal med Jörgen Krantz om improvisation, spontanitet och kreativitet. Vi pratar om göra först och veta sedan, om rädslan att vara utanför, om scenskräck, prestationsångest och självförtroende. Om att lyssna, förstå och samarbeta. Om sociala normer och konventioner och lite om vänskap.

Jörgen är en erfaren improvisationsteaterlärare och -skådespelare, du hittar mer information på hans Facebooksida och här är hans mailadress.

13 april, 2018

#012 Spirituality

A conversation with the spiritual teacher Paul Hurcomb. We touches a broad spectra of spiritual topics as what presence is and how to witness the presence. The importance of the question ”Who am I?”, about truth as the union between love and wisdom, about fear and how to deal with it. What the ego is and finally, what does enlightenment mean?

If you want to contact Paul you can do that through his website. There you also will find information about the open meetings, non residential weekends and the 7 day residential retreats he arranges in Sweden, Norway, Spain and UK. You can also join his Facebookgroup and follow him on Youtube.

2 april, 2018

#011 Relationer

Ett samtal med Michael Larsen om hur man skapar en varm och levande relation där närvaro är en viktig kvalitet. Vi tar upp vad självförtroende är och hur man får det. Vi berör också den oheliga alliansen mellan narcissister och empater.

Michael är relationscoach, driver den populära bloggen separation.se och är författare till boken Skiljas utan att förlora sig själv.

17 mars, 2018

#010 Medvetenhet

Jag beskriver medvetenhet som förmågan att skilja mellan tankar och verklighet och berättar hur det leder till närvaro. Du får andra kapitlet, om medvetenhet, ur min senaste bok Handbok i närvaro. Du kan köpa boken här.

1 mars, 2018

#009 Förlåtelse

Ett samtal med Marit Danielsson om relationer där vi tar upp förlåtelse, jämställdhet och sex, respekt som väg till passion, konsten att säga nej och hur man kan sätta tydliga och bra gränser.

Här hittar du Skilsmässopodden. Marits bok Lyckligt skild, hitta den kloka vägen före, under och efter separationen kan du köpa här. Och här kan du komma i kontakt med Marit.

15 februari, 2018

#008 Manlighet

Ett samtal med Herman Ottosson om manlighet. Vi fördjupar oss i vad maskulin och feminin energi är, hur sexuell attraktion uppstår, vad det innebär att älska tantriskt, kärlek, hur mansgrupper kan fungera och naturligtvis – vikten och värdet av närvaro.

Mer information om Hermans Raw-man kurser finns på deras hemsida. Och vill du komma i kontakt med Herman kan du göra det här.

7 februari, 2018

#007 Yoga

Ett samtal med Pernilla Cristvall om vad yoga egentligen är, yogans åtta steg, vad det ger att praktisera yoga, om att balansera maskulint och feminint och om hur man kommer igång med att göra yoga.

Pernilla är yogalärare och driver två yogastudios i Stockholm. Här är deras hemsida. Vill du komma i kontakt med Pernilla så kan du maila henne här.

24 januari, 2018

#006 Utforskande

Ett samtal med Lasse Lychnell om forskning kring mindfulness, närvarande organisationer, medvetenhet, självmedkänsla, lycka, kunskap och om vad som egentligen är viktigt.

Lasse är doktor i företagsekonomi och arbetar som forskare och lärare på Handelshögskolan i Stockholm. Han driver också egen verksamhet och här finns hans hemsida. Vill du komma kontakt med Lasse kan du maila honom här.

12 januari, 2018

# 005 Vittnet

Ett samtal med Åke Chadell. Vårt samtal böljar runt i ett ganska stort inre landskap. Vi berör ämnen som att att vara i en grupp och om att leda grupper, om psykosyntes, om kärlek, vem jag blir i mötet med en annan och vem jag sant är. Och inte minst – om delpersonligheter och det bevittnande självet.

Åke är sedan drygt 20 år en uppskattad lärare på Psykosyntesakademin. Han har mångårig erfarenhet som psykosyntesterapeut och arbetar med grupper inom organisationer och näringsliv.

Vill du veta mer om hur Åke arbetar har du en länk till hans företag och hans mailadresss. Blev du nyfiken på psykosyntesen så finns här en länk till psykosyntesakademin.

11 december, 2017

# 004 Vaken vila

Ett samtal med Jan Nevelius om att förstå sig själv och andra, om värdet av närvaro inom stresshantering och friskvård och hur man kan träna upp den innan det är för sent. Jag känner Jan sedan 15 år som en uppskattad lärarkollega på Axelsons Gymnastiska inutitut. Han är en av Sveriges främsta utövare av Aikido och arbetar över hela Europa med friskvård och stresshantering. Han har också skrivit en väldigt fin bok som heter Vaken vila.

Här är en länk till Jans hemsida. Vill du maila honom kan du göra det här. Här finns mer information om hans bok Vaken vila. Och här kan du beställa den.

4 december, 2017

#003 Minska missbruk

Ett samtal med Camilla Kuylenstierna om vilken betydelse närvaro har för att ta sig ur missbruk. Camilla har sedan många år arbetat med att hjälpa människor ta sig ur olika missbruk, bland annat genom interventioner.

Vill du veta mer om Camillas arbete kan du gå in på hennes hemsida. Där hittar du också hennes mailadress. Och här kan du köpa hennes bok Ansvarsfull.

19 november, 2017

#002 Varför meditera?

Ett samtal med Magnus Fridh om varför man ska lägga tid på att meditera. Magnus startade Mindfulnessappen och är aktuell med boken Viloläge Mindfulness och meditation i vardagen. 

Magnus ger 100 kr i rabatt till poddens lyssnare om du köper den här. Mindfulnessappen finns att ladda ned här. Och vill du få tag på Magnus sker det enklast via hans hemsida.

13 november, 2017

#001 Stoppa tankarnas terrorism

Första avsnittet av närvaropodden, en samlande kraft mot tankarnas terrorism. Här presenterar jag mig och berättar hur du kan öka din närvaro i fyra steg. Du får också första kapitlet ur min senaste bok Handbok i närvaro.